Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2013
A A A

Uchwały 2013:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »
Nr XXXI/237/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat
wytworzono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-20 13:59:16
Nr XXXI/236/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
udostępniono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-21 11:54:04
Nr XXXI/235/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzostek w 2014 roku
udostępniono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-21 12:11:26
Nr XXXI/234/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie
udostępniono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-21 12:17:40
Nr XXXI/233/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/60/11 RM w Brzostku z dnia 30 sierpnia 2011r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych
udostępniono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-21 12:20:59
Nr XXXI/232/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/178/12 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku
udostępniono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-21 12:58:53
Nr XXXI/231/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-21 12:38:02
Nr XXX/228/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzostku
wytworzono: 25.09.2013 | zmodyfikowano: 2013-09-27 13:55:24
Nr XXX/227/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprzwie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2014 roku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul Przedmieści
wytworzono: 25 Września 2013 | zmodyfikowano: 2013-09-27 13:41:42
Nr XXX/226/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu w 2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego" budowa sali gimnastycznej przy gi
wytworzono: 25 Września 2013 | zmodyfikowano: 2013-09-27 13:35:55
Nr XXX/225/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego
wytworzono: 25 Września 2013 | zmodyfikowano: 2013-09-27 13:30:10
Nr XXX/224/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
wytworzono: 25 Września 2013 | zmodyfikowano: 2013-09-27 13:26:32
Nr XXX/223/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 25 Września 2013 | zmodyfikowano: 2013-09-27 12:34:36
Nr XXX/230/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Brzostek porozumienia o współpracy z gminami tworzącymi Dębicko - Ropczycki Obszar Funkcjonalny w zakresie opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zintegrowa
wytworzono: 25 Września 2013 | zmodyfikowano: 2013-09-27 10:59:03
Nr XXX/229/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek
wytworzono: 25 Września 2013 | zmodyfikowano: 2013-09-27 10:51:30
Nr XXX/222/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kamienica Dolna i Klecie w gminie Brzostek - gazociąg DN 700
wytworzono: 25 Września 2013 | zmodyfikowano: 2013-09-27 10:44:37
Nr XXIX/221/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy Gminą Brzostek a Powiatem Dębickim
wytworzono: 24 Czerwca 2013 | zmodyfikowano: 2013-08-13 12:19:00
Nr XXIX/220/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1152/16 położonej w Siedliskach - Bogusz
wytworzono: 24 Czerwca 2013 | zmodyfikowano: 2013-06-28 14:07:23
Nr XXIX/219/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 24 Czerwca 2013 | zmodyfikowano: 2013-06-28 14:14:17
Nr XXIX/218/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
wytworzono: 24 Czerwca 2013 | zmodyfikowano: 2013-06-28 13:58:24

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »