Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2013
A A A

Uchwały 2013:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »
Nr XXVI/199/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/174/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych
wytworzono: 6 Marca 2013 | zmodyfikowano: 2013-03-18 10:43:41
Nr XXVI/198/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/12 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
wytworzono: 6 Marca 2013 | zmodyfikowano: 2013-03-08 08:57:58
Nr XXV/197/13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawiezmiany Uchwały Nr XXIII/185/12 z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawioe przeznaczenia do dziarżawy w trybie bezprzetargowym działek położonych w Brzostku
wytworzono: 28 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-03-08 08:39:13
Nr XXV/196/13 z dnia 28 lutego 2013r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr ewid. 372 położonej w Smarżowej
wytworzono: 28 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-03-08 08:35:06
Nr XXV/195/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia \
wytworzono: 28 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-03-08 08:29:42
Nr XXV/194/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 28 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-03-07 14:30:27
Nr XXV/193/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 28 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-03-07 14:22:31
Nr XXV/192/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
wytworzono: 28 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-03-07 14:01:35
Nr XXIV/189/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Brzostek
wytworzono: 31 Stycznia 2013 | zmodyfikowano: 2013-02-01 11:26:38
Nr XXIV/188/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
wytworzono: 31 Stycznia 2013 | zmodyfikowano: 2013-02-01 11:21:22
Nr XXIV/187/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek Nr XXIII/178/12 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku
wytworzono: 31 Stycznia 2013 | zmodyfikowano: 2013-02-01 11:16:53
Nr XXIV/186/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/178/12 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku
wytworzono: 31 Stycznia 2013 | zmodyfikowano: 2013-02-01 11:01:34

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »