Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia 2009
A A A

Zarządzenia 2009:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »
Nr 33/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustalenie wymaganych dokumentów oraz sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Brzostek za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
wytworzono: 3 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 14:38:43
Nr 34/09 z dnia 14 maja 2009 r. zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu w 2009 r.
wytworzono: 3 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 14:37:53
Nr 35/09 z dnia 14 maja 2009 r. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
wytworzono: 3 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 14:35:59
Nr 36/09 z dnia 21 maja 2009 r. ustalenia miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
wytworzono: 3 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2011-03-02 14:01:46
Nr 49/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
wytworzono: 3 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 14:28:50
Nr 37/09 z dnia 21 maja 2009 r. ustalenia terminy składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu \
wytworzono: 3 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 14:26:59
Nr 38/09 z dnia 22 maja 2009 r. zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu w 2009 roku
wytworzono: 3 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 14:27:27
Nr 42/09 z dnia 25 maja 2009 r. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim
wytworzono: 3 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 14:24:29
Nr 43/09 z dnia 25 maja 2009 r. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Siedliskach - Bogusz
wytworzono: 3 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 14:23:54
Nr 46/09 z dnia 29 maja 2009 r. podanie do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
wytworzono: 3 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 13:52:10
Nr 45/09 z dnia 29 maja 2009 r. zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu w 2009 roku
wytworzono: 3 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 12:58:47
Nr 51/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. ogłoszenie alarmu powodziowego na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 3 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 12:48:58
Nr 47/09 z dnia 8 czerwca 2009 r. wprowadzenie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXI/212/09 RM w Brzostku z dnia 8 czerwca 2009 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
wytworzono: 3 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 12:33:23
Nr 48/09 z dnia 12 czerwca 2009 r. zmiany w układzie wykonawczym budżetu w 2009 roku
wytworzono: 3 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 12:27:21
Nr 50/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. wydania opinii przez RIO w Rzaszowie o mozliwości spłaty kredytu długoterminowego w banku komercyjnym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
wytworzono: 3 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 10:54:30
Nr 52/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. wprowadzenie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXII/222/09 RM w Brozstku z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
wytworzono: 3 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 14:26:35
Nr 57/09 z dnia 01 lipca 2009 r. zmiana Zarządzenia Nr 37/09 Burmistrza Brzostku z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2009/20
wytworzono: 3 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 10:17:21
Nr 53/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. odwołanie alarmu powodziowego na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 3 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 09:36:18
Nr 44/09 Burmistrza Brzostku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych w gminie Brzostek w 2009 roku.
wytworzono: 12 Czerwca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-13 07:41:12

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »