Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2011
A A A

Uchwały 2011:« poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Nr XV/105/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
wytworzono: 29 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-01-02 15:43:41
Nr XV/104/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku w jednoosobowa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
wytworzono: 29 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-01-02 15:38:07
Nr XV/103/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przeznaczenia do najmu sklepu położonego w Skurowej - stanowiącego własność Gminy Brzostek na okres powyżej trzech lat
wytworzono: 29 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-01-02 15:28:19
Nr XV/102/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego w
wytworzono: 29 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-01-02 15:24:04
Nr XV/101/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
wytworzono: 29 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-01-09 15:12:27
Nr XV/100/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2012 rok
wytworzono: 29 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-01-09 15:07:47
Nr XV/99/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 29 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-01-10 14:22:46
Nr XV/97/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/10/10 RM w Brzostku z dnia 29 grudnia 2010 r.
wytworzono: 29 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-01-09 14:33:52
Nr XV/98/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie
wytworzono: 29 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-01-09 14:36:21
Nr XIV/96/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2012 rok
wytworzono: 15 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-16 14:21:43
Nr XIV/95/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2012 rok
wytworzono: 15 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-16 14:16:16
Nr XIV/94/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
wytworzono: 15 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-16 14:11:33
Nr XIV/93/11 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek na 2012 rok
wytworzono: 15 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-16 13:59:23
Nr XIV/92/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat.
wytworzono: 15 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-24 11:14:01
Nr XIV/91/11 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
wytworzono: 15 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-21 13:40:21
Nr XIV/90/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
wytworzono: 15 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-21 13:26:14
Nr XIV/89/11 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
wytworzono: 15 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-21 13:22:49
Nr XIV/88/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w gminie Brzostek
wytworzono: 15 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-21 11:32:51
Nr XIV/87/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
wytworzono: 15 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-21 11:15:34
Nr XIV/86/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2012 roku
wytworzono: 15 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-21 11:09:41

« poprzednia 1 2 3 4 5  następna »