Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2011
A A A

Uchwały 2011:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Nr XIII/85/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Siedliskach - Bogusz na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej "na
wytworzono: 28 PaĹşdziernika 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-02 09:18:02
Nr XIII/84/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie nabycia działki połozonej w Siedliskach - Bogusz na rzecz Gminy Brzostek, oznaczonej numerem ewidencyjnym 520/14, przeznaczonej pod budowę budynku garażowego dla samochodów Straży Pożarnej
wytworzono: 28 PaĹşdziernika 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-02 09:13:08
Nr XIII/83/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki budowlanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 261 położonej w Bączałce
wytworzono: 28 PaĹşdziernika 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-02 09:09:03
Nr XIII/82/11 z dnia 28 października 2011r w sprawie przeznaczenia do najmu sklepu położonego w Domu Ludowym w Kamienicy Górnej stanowiącego własność Gminy Brzostek na okres powyżej trzech lat
wytworzono: 28 PaĹşdziernika 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-02 09:03:52
Nr XIII/81/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2012 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na realizację zadan
wytworzono: 28 PaĹşdziernika 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-02 10:46:52
Nr XIII/80/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego powiatu
wytworzono: 28 PaĹşdziernika 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-02 10:44:22
Nr XIII/79/11 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania własnego Powiatu
wytworzono: 28 PaĹşdziernika 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-02 10:42:06
Nr XIII/78/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
wytworzono: 28 PaĹşdziernika 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-02 10:34:56
Nr XIII/77/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję 2012 - 2015
wytworzono: 28 PaĹşdziernika 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-02 08:53:37
Nr XIII/76/11 z dnia 28 października 2011r.w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzostek" wraz z inwentaryzacją obiektów w terenie
wytworzono: 28 PaĹşdziernika 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-02 08:24:53
Nr XII/75/11 z dnia 27 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
wytworzono: 27 Września 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-28 15:08:15
Nr XII/74/11 z dnia 27 września 2011r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku
wytworzono: 27 Września 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-28 15:01:52
Nr XII/73/11 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/64/11 Rady Miejskeij w Brzostku z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bączałka
wytworzono: 27 Września 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-28 14:58:00
Nr XII/72/11 z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
wytworzono: 27 Września 2011 | zmodyfikowano: 2011-10-04 12:43:11
Nr XII/71/11 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek obszaru Kamienica Górna - cmentarz
wytworzono: 27 Września 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-28 14:52:31
Nr XII/70/11 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów - Krosno w Gminie Brzostek
wytworzono: 27 Września 2011 | zmodyfikowano: 2011-10-03 09:17:56
Nr XI/69/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/20/11 RM w Brzostku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gmina Brzostek w sprawie powierzenia Gminie Dębica zadania publicznego z zakresu gos
wytworzono: 30 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-01 07:54:00
Nr XI/68/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 145/2 i 147 położonych w Kleciach
wytworzono: 30 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-01 07:48:19
Nr XI/67/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki połozonej w Kamienicy Dolnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej
wytworzono: 30 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-01 07:44:57
Nr XI/66/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia darowizny działki połozonej w Brzostku, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem na utworzenie drogi wewnętrznej na osiedlu Gryglewskiego
wytworzono: 30 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-08-31 15:17:45

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »