Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2011
A A A

Uchwały 2011:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Nr XI/65/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XLIII/306/10 RM w Brzostku z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siedliska - Bogusz
wytworzono: 30 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-08-31 15:13:50
Nr XI/64/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/305/10 RM w Brzostku z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bączałka
wytworzono: 30 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-01 12:06:55
Nr XI/63/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie nabycia działki położonej w Brzostku na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonej pod urządzenie rowu przy ulicy Stara Droga
wytworzono: 30 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-08-31 14:56:47
Nr XI/62/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Brzostek na lata 2011-2020
wytworzono: 30 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-02 10:22:08
Nr 61/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia Burmistrza brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2012 roku i 2013 roku, na zadanie pod nazwą \
wytworzono: 30 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-02 08:54:09
Nr XI/60/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych
wytworzono: 30 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-02 10:27:13
Nr XI/59/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
wytworzono: 30 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-02 10:44:03
Nr X/58/11 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka 755/1, położonej Kamienicy Dolnej
wytworzono: 27 Lipca 2011 | zmodyfikowano: 2011-07-28 13:52:54
Nr X/57/11 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągniecia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2012 roku i 2013 roku, na zadanie pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej z dwoma budynkami pompown
wytworzono: 27 Lipca 2011 | zmodyfikowano: 2011-07-28 13:47:30
Nr X/56/11 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania własnego Powiatu
wytworzono: 27 Lipca 2011 | zmodyfikowano: 2011-08-10 08:58:09
Nr X/55/11 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre swaidczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Brzostek
wytworzono: 27 Lipca 2011 | zmodyfikowano: 2011-07-28 13:35:30
Nr X/54/11 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławnikówi
wytworzono: 27 Lipca 2011 | zmodyfikowano: 2011-07-28 13:30:23
Nr X/53/11 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
wytworzono: 27 Lipca 2011 | zmodyfikowano: 2011-07-28 13:22:41
Nr X/52/11 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Brzostek
wytworzono: 27 Lipca 2011 | zmodyfikowano: 2011-07-28 13:19:12
Nr X/51/11 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
wytworzono: 27 Lipca 2011 | zmodyfikowano: 2011-08-10 08:54:26
Nr X/50/11 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Brzostek na 2011 rok
wytworzono: 27 Lipca 2011 | zmodyfikowano: 2011-08-10 08:46:54
Nr IX/49/11 z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Dolnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 8 Czerwca 2011 | zmodyfikowano: 2011-06-13 11:02:38
Nr IX/48/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicnzych przedszkoli prowadzonych przez gminę Brozstek
wytworzono: 8 Czerwca 2011 | zmodyfikowano: 2011-06-13 10:50:16
Nr IX/47/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji
wytworzono: 8 Czerwca 2011 | zmodyfikowano: 2011-06-13 10:46:38
Nr IX/46/2011 z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/27/11 z dnia 30 marca 2011 roku dotyczącej trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
wytworzono: 8 Czerwca 2011 | zmodyfikowano: 2011-06-13 10:41:05

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »