Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2011
A A A

Uchwały 2011:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Nr IX/45/11 z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Burmistrza brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2012 roku i 2013 roku, na zadanie pod nazwą - "Budowa sieci wodociągowej z dwoma budynkami prze
wytworzono: 8 Czerwca 2011 | zmodyfikowano: 2011-06-13 10:34:14
Nr IX/44/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
wytworzono: 8 Czerwca 2011 | zmodyfikowano: 2011-06-13 10:21:20
Nr IX/43/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzostku
wytworzono: 8 Czerwca 2011 | zmodyfikowano: 2011-06-13 10:02:18
Nr IX/42/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2010 rok
wytworzono: 8 Czerwca 2011 | zmodyfikowano: 2011-06-13 09:30:04
Nr IX/41/11 z dnia 8 czerwca 2011r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2010 rok
wytworzono: 8 Czerwca 2011 | zmodyfikowano: 2011-06-13 09:10:41
Nr IX/40/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostku za rok 2010
wytworzono: 8 Czerwca 2011 | zmodyfikowano: 2011-06-13 09:05:24
Nr IX/39/11 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok
wytworzono: 8 Czerwca 2011 | zmodyfikowano: 2011-06-13 09:00:58
Nr IX/38/11 z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek
wytworzono: 8 Czerwca 2011 | zmodyfikowano: 2011-06-13 08:54:44
Nr VIII/37/11 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nabycia działki połozonej w Grudnej Górnej na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonej pod drogę dojazdową do stadionu
wytworzono: 11 Maja 2011 | zmodyfikowano: 2011-05-16 15:13:47
Nr VIII/36/11 z dnia 11 maja 2011 r. w soprawie przyjęcia darowizny działki polozonej w Brzostku, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem na utworzenie drogi wewnętrznej na Osiedlu Gryglewskiego.
wytworzono: 11 Maja 2011 | zmodyfikowano: 2011-05-16 15:10:06
Nr VIII/35/11 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
wytworzono: 11 Maja 2011 | zmodyfikowano: 2011-05-16 15:06:35
Nr VIII/34/11 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2012 roku, na "wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze
wytworzono: 11 Maja 2011 | zmodyfikowano: 2011-05-16 15:02:19
Nr VIII/33/11 z dnia 11 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2012 roku, na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Brzost
wytworzono: 11 Maja 2011 | zmodyfikowano: 2011-05-16 14:57:12
Nr VIII/32/11 z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Brzostek na 2011 rok
wytworzono: 11 Maja 2011 | zmodyfikowano: 2011-05-16 14:43:40
Nr VIII/31/11 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu
wytworzono: 11 Maja 2011 | zmodyfikowano: 2011-05-16 14:36:21
Nr VIII/30/11 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 pn. \\
wytworzono: 11 Maja 2011 | zmodyfikowano: 2011-05-17 15:10:24
Nr VII/29/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzostek
wytworzono: 30 Marca 2011 | zmodyfikowano: 2011-04-04 13:33:39
Nr VII/28/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Brzostek na lata 2011 -2015
wytworzono: 30 Marca 2011 | zmodyfikowano: 2011-04-04 13:01:19
Nr VII/27/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku
wytworzono: 30 Marca 2011 | zmodyfikowano: 2011-04-04 12:55:27
Nr VII/26/11 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie udzielenia banifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu za przekazane nieruchomości stanowiące własność gminy Brzostek, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brzostku
wytworzono: 30 Marca 2011 | zmodyfikowano: 2011-04-01 14:28:45

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »