Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2011
A A A

Uchwały 2011:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Nr VII/25/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminami Jodlowa i Pilzno w sprawie powierzenia Gminie Brzostek zadania zleconego z zakresu administarcji rządowej realizowanego przez gmine w zakresie prowadze
wytworzono: 30 Marca 2011 | zmodyfikowano: 2011-04-01 08:56:17
Nr VII/24/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
wytworzono: 30 Marca 2011 | zmodyfikowano: 2011-04-04 13:37:08
Nr VII/23/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansoego na poczet środków budżetu gminy w 2012 roku, na zadanie inwestycyjne pod nazwą- \
wytworzono: 30 Marca 2011 | zmodyfikowano: 2011-04-04 13:42:42
Nr VII/22/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/10/10 RM w Brzostku z dnia 29 grudnia 2010 r.
wytworzono: 30 Marca 2011 | zmodyfikowano: 2011-04-04 13:55:42
Nr VI/21/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzostek
wytworzono: 24 Lutego 2011 | zmodyfikowano: 2011-02-28 15:08:28
Nr VI/20/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Dębica zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
wytworzono: 24 Lutego 2011 | zmodyfikowano: 2011-02-28 14:40:53
Nr VI/19/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie pryzstąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek
wytworzono: 24 Lutego 2011 | zmodyfikowano: 2011-02-28 14:37:22
Nr VI/18/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów zeralizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie
wytworzono: 24 Lutego 2011 | zmodyfikowano: 2011-03-03 11:25:53
Nr VI/17/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 24 Lutego 2011 | zmodyfikowano: 2011-03-04 14:49:12
Nr VI/16/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/10/10 RM w Brzostku z dnia 29 grudnia 2010 r.
wytworzono: 24 Lutego 2011 | zmodyfikowano: 2011-03-03 11:20:13
Nr V/15/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na realizacje projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Brzostek
wytworzono: 21 Stycznia 2011 | zmodyfikowano: 2011-01-28 15:01:39
Nr V/14/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn."Wiedza Kluczem sprawnego działania OSP w Gminie Brzostek" w ramach Działania 9.5 Priorytet Nr IX,PO KL.
wytworzono: 21 Stycznia 2011 | zmodyfikowano: 2011-01-28 14:57:59
Nr V/13/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/304/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 lipca 2010 r w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzostek
wytworzono: 21 Stycznia 2011 | zmodyfikowano: 2011-01-28 14:54:39

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »