Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2018 - VIII kadencja
A A A

Uchwały 2018 - VIII kadencja:



« poprzednia 1 2  następna »
Nr III/22/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 13:09:39
Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 13:09:04
Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objete rządowym programem \
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 13:08:22
Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu poeniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Brzostek
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 13:06:51
Nr III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizacje Projektu pn. Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno\
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 13:06:14
Nr III/17/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-04-16 10:09:12
Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2019 rokn
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 13:04:56
Nr III/15/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 13:03:47
Nr III/14/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. Nr XXXVII/276/17 z dnia 28 grudnia 2017r.
wytworzono: 28 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 12:56:39
Nr II/13/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Górnej, na rzecz Gminy Brzostek, z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej wewnętrznej
wytworzono: 5 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 12:44:11
Nr II/12/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegó
wytworzono: 5 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 12:43:32
Nr II/11/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek na okres od 1 kwietnia 2018r. do 31 grudnia 2019 roku
wytworzono: 5 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 12:46:03
Nr II/10/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 5 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 12:41:55
Nr II/9/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie
wytworzono: 5 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 12:41:10
Nr II/8/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brzostku
wytworzono: 5 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 12:40:39
Nr II/7/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie diet i sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Brzostku
wytworzono: 5 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 12:39:57
Nr II/6/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i spraw Społeczno - Oświatowych Rady Miejskiej w Brzostku
wytworzono: 5 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 12:39:14
Nr II/5/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej
wytworzono: 5 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 12:38:20
Nr II/4/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia liczby i powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
wytworzono: 5 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 12:37:14
Nr II/3/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
wytworzono: 5 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2019-02-04 12:36:32

« poprzednia 1 2  następna »