Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2010
A A A

Uchwały 2010:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Nr XLV/316/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągniecia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu Gminy w 2011 roku, na zadanie inwestycyjne pod nazwą - "Remont drogi Zawadka Brzostecka Gorzejowa
wytworzono: 28 Września 2010 | zmodyfikowano: 2010-10-01 08:35:30
Nr XLV/314/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/261/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 roku
wytworzono: 28 Września 2010 | zmodyfikowano: 2010-10-01 08:22:09
Nr XLIV/313/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 79/4 położonej w Grudnej Górnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod budowę parkingu
wytworzono: 31 Sierpnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-09-02 14:21:01
Nr XLIV/312/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie oprzystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek w miejscowościach Kamienica Dolna i Gorzejowa
wytworzono: 31 Sierpnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-09-02 14:15:47
Nr XLIV/311/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego uchwała Rady gminy Brzostek Nr XXXIII/267/06 z dnia 30 stycznia 2006 roku
wytworzono: 31 Sierpnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-09-02 14:12:02
Nr XLIV/310/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Brzostek do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2. Działanie 9.1 Priorytet IX PO KL
wytworzono: 31 Sierpnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-09-02 13:50:46
Nr XLIV/309/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/261/09 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 roku
wytworzono: 31 Sierpnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-09-02 14:56:44
Nr XLIII/308/10 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek połozonych w Przeczycy, na rzecz Gminy Brzostek, z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej Przeczyca - Laskow
wytworzono: 27 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-07-28 13:07:32
Nr XLIII/307/10 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejs
wytworzono: 27 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-07-28 13:01:43
Nr XLIII/306/10 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siedliska- Bogusz
wytworzono: 27 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-07-28 12:51:41
Nr XLIII/305/10 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bączałka
wytworzono: 27 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-07-28 12:43:46
Nr XLIII/304/10 z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzostek
wytworzono: 27 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-07-30 15:17:41
Nr XLII/303/10 z dnia 14 lipca 2010 r w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Wola Brzostecka
wytworzono: 14 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-07-21 12:29:12
Nr XLII/302/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Siedliska - Bogusz
wytworzono: 14 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-07-21 12:19:04
Nr XLII/301/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Opacionka
wytworzono: 14 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-07-21 12:09:14
Nr XLII/300/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gmiony Brzostek - sołectwa Klecie
wytworzono: 14 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2011-02-03 16:45:30
Nr XLII/299/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Kamienica Górna
wytworzono: 14 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-07-21 11:44:54
Nr XLII/298/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Januszkowice
wytworzono: 14 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-07-21 11:33:28
Nr XLII/297/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Bukowa
wytworzono: 14 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-07-21 11:20:47
Nr XLII/296/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Bączałka
wytworzono: 14 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-07-20 09:38:48

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »