Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2010
A A A

Uchwały 2010:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Nr XXXIX/275/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniątych pożyczek i kredytów
wytworzono: 2 Kwietnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-04-02 12:17:33
Nr XXXIX/274/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku
wytworzono: 2 Kwietnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-04-02 12:11:20
Nr XXXIX/273/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
wytworzono: 2 Kwietnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-04-08 13:02:48
Nr XXXIX/272/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2009 rok
wytworzono: 2 Kwietnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-04-02 11:49:31
Nr XXXIX/271/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie absolutorium za 2009 rok dla Burmistrza Brzostku
wytworzono: 2 Kwietnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-04-02 08:39:36
Nr XXXIX/270/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok
wytworzono: 2 Kwietnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-05-17 12:25:38
Nr XXXVIII/269/10 z dnia 04 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji \
wytworzono: 8 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-08 15:46:05
Nr XXXVIII/268/10 z dnia 04 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Brzostek
wytworzono: 8 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-08 15:19:56
Nr XXXVIII/267/10 z dnia 04 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania własnego Powiatu
wytworzono: 8 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-08 15:15:20
Nr XXXVIII/266/10 z dnia 04 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2011 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na realizację zadan
wytworzono: 8 Lutego 2010 | zmodyfikowano: 2010-02-08 15:12:33

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »