Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2012
A A A

Uchwały 2012:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »
Nr XIX/136/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gmina Brzostek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
wytworzono: 30 Sierpnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-10-02 11:37:56
Nr XIX/139/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Dolnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie praz poprawe zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 30 Sierpnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-04 09:14:02
Nr XIX/137/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnikowego dębu szypułkowego rosnącego w miejscowości Januszkowice gm. Brzostek
wytworzono: 30 Sierpnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-04 09:10:04
Nr XIX/145/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 642 położonej w Gorzejowej
wytworzono: 30 Sierpnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-04 09:04:30
Nr XIX/144/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 89 położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gminy Brzostek
wytworzono: 30 Sierpnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-04 09:00:45
Nr XIX/143/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Kompetencje kluczowe w szkołach w Gminie Brzostek ....
wytworzono: 30 Sierpnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-04 08:53:44
Nr XIX/142/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zatwiedzenia do realizacji projektu pt. "Induwidualizacja nauczania w kl. I-III w Gminie Brzostek....
wytworzono: 30 Sierpnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-04 08:45:50
Nr XIX/141/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej do korzystania ze studni położonej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzostek
wytworzono: 30 Sierpnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-04 08:40:41
Nr XIX/140/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Gorzejowej na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod utworzenie drogi dojazdowej do gospodarstw
wytworzono: 30 Sierpnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-04 08:36:15
Nr XIX/138/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brzostek wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
wytworzono: 30 Sierpnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-03 14:50:14
Nr XIX/135/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek
wytworzono: 30 Sierpnia 2012 | zmodyfikowano: 2016-02-29 10:04:23
Nr XIX/134/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brzostek
wytworzono: 30 Sierpnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-03 14:19:00
Nr XVIII/133/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży
wytworzono: 26 Czerwca 2012 | zmodyfikowano: 2012-07-02 16:01:57
Nr XVIII/132/12 z dnia 26 czerrwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/11 RM w Brzostku z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej przekształcenia Zakładu gospodarki komunalnej w Brzostku w jednoosobową spółkę z ograniczona odpowiedzialnością.
wytworzono: 26 Czerwca 2012 | zmodyfikowano: 2012-07-02 15:57:42
Nr XVIII/131/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku
wytworzono: 26 Czerwca 2012 | zmodyfikowano: 2012-07-05 08:35:15
Nr XVIII/130/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotniej w Brzostku
wytworzono: 26 Czerwca 2012 | zmodyfikowano: 2012-07-02 15:39:49
Nr XVIII/129/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do najmu sklepu położonego w Domu Lidowym w Siedlsikach - Bogusz, stanowiącego własność Gminy Brzostek na okres powyżej trzech lat.
wytworzono: 26 Czerwca 2012 | zmodyfikowano: 2012-07-02 15:30:43
Nr XVIII/128/12 z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr IX/45/11 z dnia 8 czerwca 2011 r w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2012
wytworzono: 26 Czerwca 2012 | zmodyfikowano: 2012-07-02 15:17:16
Nr XVIII/127/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych
wytworzono: 26 Czerwca 2012 | zmodyfikowano: 2012-07-02 15:09:01
Nr XVIII/126/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 26 Czerwca 2012 | zmodyfikowano: 2012-07-04 09:27:49

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »