Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2012
A A A

Uchwały 2012:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »
Nr XVIII/125/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
wytworzono: 26 Czerwca 2012 | zmodyfikowano: 2012-07-02 14:56:32
Nr XVIII/124/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostku za rok 2011
wytworzono: 26 Czerwca 2012 | zmodyfikowano: 2012-07-02 14:41:38
Nr XVIII/123/12 z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykoanaia budżetu za rok 2011
wytworzono: 26 Czerwca 2012 | zmodyfikowano: 2012-07-02 14:36:49
Nr XVII/122/12 z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki leśnej połozonej w Woli Brzosteckiej
wytworzono: 30 Kwietnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-05-07 13:02:55
Nr XVII/121/12 z dnia 30 kwietnia 2012r. - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 30 Kwietnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-05-07 13:00:04
Nr XVII/120/12 z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2011 rok
wytworzono: 30 Kwietnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-05-07 12:52:49
Nr XVII/119/12 z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2011 rok
wytworzono: 30 Kwietnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-05-07 12:07:34
Nr XVII/118/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu
udostępniono: 30 Kwietnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-05-09 09:59:42
Nr XVII/117/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
udostępniono: 30 Kwietnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-05-09 09:57:14
Nr XVII/116/12 z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
udostępniono: 30 Kwietnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-05-09 09:30:00
Nr XVI/115/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Brzostku przy ul. Szkolnej 7 zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym, stanowiącej współwłasność gminy Brzostek, Gmin
wytworzono: 28 Marca 2012 | zmodyfikowano: 2012-03-30 11:06:51
Nr XVI/114/12 z dnia 28 marca 2012r w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek
wytworzono: 28 Marca 2012 | zmodyfikowano: 2012-03-30 10:59:03
Nr XVI/113/12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 'Usprawnianie funkcji rozwojowych i poznawczych uczniów w Szkole Podstawowej w Brzostku" w ramach konkursu nr 32/POKL/9.12/2012 działania 9.1, Poddziałania 9.
wytworzono: 28 Marca 2012 | zmodyfikowano: 2012-03-30 10:56:25
Nr XVI/112/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacji na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 28 Marca 2012 | zmodyfikowano: 2012-03-30 10:48:35
Nr XVI/111/12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/09 RM w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009 - 2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
wytworzono: 28 Marca 2012 | zmodyfikowano: 2012-03-30 10:43:27
Nr XVI/110/12 z dniz 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości śrdoków finansowych na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Brzostek
wytworzono: 28 Marca 2012 | zmodyfikowano: 2012-03-30 10:37:23
Nr XVI/109/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
wytworzono: 28 Marca 2012 | zmodyfikowano: 2012-04-03 09:01:47
Nr XVI/108/12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku
wytworzono: 28 Marca 2012 | zmodyfikowano: 2012-04-03 09:13:51
Nr XVI/107/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 28 Marca 2012 | zmodyfikowano: 2012-04-03 10:45:10
Nr XVI/106/12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok Nr XV/100/11 RM w Brzostku z dnia 29 grudnia 2011 roku
wytworzono: 28 Marca 2012 | zmodyfikowano: 2012-04-03 08:56:45

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »