Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2016
A A A

Uchwały 2016:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Nr XX/134/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
wytworzono: 14 Lipca 2016 | zmodyfikowano: 2016-07-15 11:18:08
Nr XX/133/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
wytworzono: 14 Lipca 2016 | zmodyfikowano: 2016-07-15 11:13:43
Nr XIX/132/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Brzostek darowizny działki polożonej w Zawadce Brzosteckiej, z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 28 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-29 11:43:30
Nr XIX/131/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 28 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-07-06 09:36:53
Nr XIX/130/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwaly budżetowej na 2016 r. Nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 r.
wytworzono: 28 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-07-06 09:30:12
Nr XVIII/129/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza brzostku
wytworzono: 15 Czerwca 2016
Nr XVIII/128/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/129/08 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Brzostek do tworzonego Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania pn. LIWOCZ
wytworzono: 15 Czerwca 2016
Nr XVIII/127/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawe zagospodarowania drogi gminnej.
wytworzono: 15 Czerwca 2016
Nr XVIII/126/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Brzostkutwierdzenia spra
wytworzono: 15 Czerwca 2016
Nr XVIII/125/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku
wytworzono: 15 Czerwca 2016
Nr XVIII/124/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2015 rok
wytworzono: 15 Czerwca 2016
Nr XVIII/123/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi brzostku za rok 2015
wytworzono: 15 Czerwca 2016
Nr XVIII/122/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
wytworzono: 15 Czerwca 2016
Nr XVII/121/16 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zawadka Brzostecka
wytworzono: 9 Maja 2016
Nr XVII/120/16 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Brzostek
wytworzono: 9 Maja 2016
Nr XVII/119/16 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamiane nieruchomości położonej w Brzostku
wytworzono: 9 Maja 2016
Nr XVII/118/16 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działkę położoną w Przeczycy stanowiącą własność Gminy Brzostek
wytworzono: 9 Maja 2016
Nr XVII/117/16 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie kontroli Komisji Rewizyjnej RM w Brzostku na 2016 rok
wytworzono: 9 Maja 2016
Nr XVII/116/16 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/299/14 z dnia 21.10.2014r w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów na stałe zamieszkałych w Gminie Brzostek
wytworzono: 9 Maja 2016
Nr XVII/115/16 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 9 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-13 10:25:21

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »