Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2016
A A A

Uchwały 2016:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Nr XVII/114/16 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XII/86/15 RM w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015r.
wytworzono: 9 Maja 2016 | zmodyfikowano: 2016-05-13 10:19:49
Nr XVI/111/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/16 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku"
wytworzono: 30 Marca 2016
Nr XVI/110/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku
wytworzono: 30 Marca 2016
Nr XVI/113/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzostek na rzecz Powiatu Dębickiego
wytworzono: 30 Marca 2016
Nr XVI/112/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programuopieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek w 2016 roku
wytworzono: 30 Marca 2016
Nr XVI/109/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku
wytworzono: 30 Marca 2016
Nr XVI/108/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi
wytworzono: 30 Marca 2016
Nr XVI/107/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2017 roku
wytworzono: 30 Marca 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-04 09:46:13
Nr XVI/106/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. Nr XIII/86/15 RM w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 roku
wytworzono: 30 Marca 2016 | zmodyfikowano: 2016-04-04 09:39:33
Nr XV/105/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/48/15 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku
wytworzono: 25 Lutego 2016 | zmodyfikowano: 2016-02-29 10:35:42
Nr XV/104/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działek położonych w Brzostku, stanowiacych własność Gminy Brzostek
wytworzono: 25 Lutego 2016
Nr XV/103/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek połozonych w Grudnej Dolnej z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego drogi gminnej
wytworzono: 25 Lutego 2016
Nr XV/102/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania Rodziny w Gminie Brzostek na lata 2016-2018"
wytworzono: 25 Lutego 2016
Nr XV/101/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Brzostek na lata 2016-2020
wytworzono: 25 Lutego 2016
Nr XV/100/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku"
wytworzono: 25 Lutego 2016
Nr XV/99/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 25 Lutego 2016 | zmodyfikowano: 2016-03-01 08:14:26
Nr XV/98/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. Nr XIII/86/15 RM w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015r.ia
wytworzono: 25 Lutego 2016 | zmodyfikowano: 2016-03-01 08:07:41
Nr XIV/97/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku
wytworzono: 26 Stycznia 2016
Nr XIV/96/15 z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzostek dla uczniów zamieszkałych po
wytworzono: 26 Stycznia 2016
Nr XIV/95/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2017 roku i 2018 roku z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Powiatu Dębickiego na realizac
wytworzono: 26 Stycznia 2016

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »