Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2019
A A A

Uchwały 2019:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »
Nr VII/78/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadań inwestycyjnych związanych z opracowaniem projektów budowlanych.
wytworzono: 3 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-03 12:46:35
Nr VII/77/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku z dnia uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek.
wytworzono: 3 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-03 12:42:53
Nr VII/76/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2018 roku.
wytworzono: 3 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-03 12:28:23
Nr VII/75/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostku za rok 2018.
wytworzono: 3 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-03 12:23:58
Nr VII/74/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Burmistrza Brzostku z wykonania budżetu Gminy Brzostek za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok.
wytworzono: 3 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-03 12:15:47
Nr VII/73/19 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzostku wotum zaufania.
wytworzono: 3 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-03 12:00:03
Nr VI/72/19 z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Brzostek oraz Miastem Baturyn (Ukraina)
wytworzono: 26 Kwietnia 2019 | zmodyfikowano: 2019-05-06 10:24:13
Nr VI/71/19 z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie upamiętnienia poświęconego legionistom z Brzostku
wytworzono: 26 Kwietnia 2019 | zmodyfikowano: 2019-05-06 10:23:05
Nr VI/70/19 z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
wytworzono: 26 Kwietnia 2019 | zmodyfikowano: 2019-05-06 10:21:01
Nr VI/69/19 z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 26 Kwietnia 2019 | zmodyfikowano: 2019-05-06 10:19:06
Nr VI/68/19 z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018r.
wytworzono: 26 Kwietnia 2019 | zmodyfikowano: 2019-05-06 10:17:39
Nr V/67/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie projektu zmiany uchwały Nr XXVII/189/17 RM w Brzostku z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatow
wytworzono: 9 Kwietnia 2019 | zmodyfikowano: 2019-04-12 12:24:21
Nr V/66/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku
wytworzono: 9 Kwietnia 2019 | zmodyfikowano: 2019-04-12 12:23:34
Nr V/65/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy tj. usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłk
wytworzono: 9 Kwietnia 2019 | zmodyfikowano: 2019-04-12 12:22:56
Nr V/64/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej i Smarżowej na rzecz Gminy Brzostek, z przeznaczeniem pod regulację istniejacego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej wewnę
wytworzono: 9 Kwietnia 2019 | zmodyfikowano: 2019-04-12 12:22:23
Nr V/63/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocv w Rodzinie w Gminie Brzostek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
wytworzono: 9 Kwietnia 2019 | zmodyfikowano: 2019-04-12 12:21:49
Nr V/62/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek na rok 2019
wytworzono: 9 Kwietnia 2019 | zmodyfikowano: 2019-04-12 12:21:17
Nr V/61/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego statutu Gminy Brzostek
wytworzono: 9 Kwietnia 2019 | zmodyfikowano: 2019-04-12 12:20:40
Nr V/60/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Zawadka Brzostecka
wytworzono: 9 Kwietnia 2019 | zmodyfikowano: 2019-04-12 12:20:00
Nr V/59/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Wola Brzostecka
wytworzono: 9 Kwietnia 2019 | zmodyfikowano: 2019-04-12 12:19:19

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »