Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2019
A A A

Uchwały 2019:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »
Nr IV/38/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej z przeznaczeniem pod regulacje istniejacego stanu na gruncie oraz poprawe zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 26 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-04 09:00:17
Nr IV/37/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Górnej z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 26 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-22 10:26:35
Nr IV/36/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Kamienicy Górnej z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej gminnej z placem do zawracania
wytworzono: 26 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-05 15:15:00
Nr IV/35/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Kamienicy Górnej z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 26 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-04 08:43:51
Nr IV/34/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/18 RM w Brzostku z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze...
wytworzono: 26 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-01 15:15:36
Nr IV/33/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia \
wytworzono: 26 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-01 15:12:46
Nr IV/32/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brzostek na lata 2019-2021"
wytworzono: 26 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-01 14:57:13
Nr IV/31/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania \
wytworzono: 26 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-01 14:50:45
Nr IV/30/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
wytworzono: 26 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-25 08:47:32
Nr IV/29/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 26 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-25 08:47:58
Nr IV/28/19 z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
wytworzono: 26 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-01 14:20:59
Nr IV/27/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy 2020r.
wytworzono: 26 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-25 08:48:34
Nr IV/26/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia inkasentów podatków gminnych i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
wytworzono: 26 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-22 10:23:53
Nr IV/25/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
wytworzono: 26 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-25 08:48:57
Nr IV/24/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. Nr III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku
wytworzono: 26 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-22 10:43:32
Nr IV/23/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku
wytworzono: 26 Lutego 2019 | zmodyfikowano: 2019-03-22 10:32:41

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »