Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2014
A A A

Uchwały 2014:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »
Nr XXXIX/303/14 z dnia 21 psździernika 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Przeczycy
wytworzono: 21 PaĹşdziernika 2014 | zmodyfikowano: 2014-10-24 12:02:35
Nr XXXIX/302/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Brzostku
wytworzono: 21 PaĹşdziernika 2014 | zmodyfikowano: 2014-10-24 11:48:26
Nr XXXIX/301/14 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
wytworzono: 21 PaĹşdziernika 2014 | zmodyfikowano: 2014-10-24 11:43:26
Nr XXXIX/300/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku
wytworzono: 21 PaĹşdziernika 2014 | zmodyfikowano: 2014-10-24 10:50:55
Nr XXXIX/299/14 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na stałe w Gminie Brzostek
wytworzono: 21 PaĹşdziernika 2014 | zmodyfikowano: 2014-10-24 10:36:10
Nr XXXIX/298/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego
wytworzono: 21 PaĹşdziernika 2014 | zmodyfikowano: 2014-10-24 14:58:56
Nr XXXIX/297/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXII/252/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013 roku
wytworzono: 21 PaĹşdziernika 2014 | zmodyfikowano: 2014-10-24 15:13:09
Nr XXXIX/296/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 21 PaĹşdziernika 2014 | zmodyfikowano: 2014-10-24 14:53:18
Nr XXXVIII/294/14 z dnia 5 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 662 położonej w Brzostku, przez którą przebiega istniejąca sieć elektroenergetyczna napowi
wytworzono: 5 Września 2014 | zmodyfikowano: 2014-09-09 13:33:14
Nr XXXVIII/295/14 z dnia 5 września 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych w
wytworzono: 5 Września 2014 | zmodyfikowano: 2014-09-09 12:49:03
Nr XXXVIII/293/14 z dnia 5 września 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2015r. z przeznaczeniem na finansowanie zadania "Odbudowa kładki dla pieszych przez rzek
wytworzono: 5 Września 2014 | zmodyfikowano: 2014-09-09 12:35:32
Nr XXXVIII/292/14 z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXII/252/13 RM w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013r.
wytworzono: 5 Września 2014 | zmodyfikowano: 2014-09-09 12:28:07
Nr XXXVII/291/14 z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod uregulowanie dróg gminnych
wytworzono: 15 Lipca 2014 | zmodyfikowano: 2014-07-17 13:10:44
Nr XXXVII/290/14 z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Brzostek
wytworzono: 15 Lipca 2014 | zmodyfikowano: 2014-07-18 08:59:55
Nr XXXVII/289/14 z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą "Opacowanie projektu budowlane
wytworzono: 15 Lipca 2014 | zmodyfikowano: 2014-07-17 12:48:37
Nr XXXVII/288/14 z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu
wytworzono: 15 Lipca 2014 | zmodyfikowano: 2014-07-17 12:38:09
Nr XXXVII/287/14 z dnia 15 lipca 2014r. -zmian uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXII/252/13 RM w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013 roku
wytworzono: 15 Lipca 2014 | zmodyfikowano: 2014-07-17 12:31:21
Nr XXXVI/286/14 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie budowy pomnika upamiętniającego uczestników powstań narodowych XIX wieku oraz księcia Mieczysława Woronieckiego
wytworzono: 24 Czerwca 2014 | zmodyfikowano: 2014-06-27 13:58:59
Nr XXXVI/285/14 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2018/72 położonej w Brzostku
wytworzono: 24 Czerwca 2014 | zmodyfikowano: 2014-06-27 09:56:08
Nr XXXVI/284/14 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia dorowizny działek położonych w Brzostku, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniam pod uregulowanie drogi gminnej
wytworzono: 24 Czerwca 2014 | zmodyfikowano: 2014-06-27 09:51:52

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »