Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2018
A A A

Uchwały 2018:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »
Nr XLIV/330/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. Nr XXXVII/276/17 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2017 r.
wytworzono: 30 Sierpnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-09-03 09:05:31
Nr XLIII/329/18 z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej, na rzecz Gminy Brzostek, z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 20 Lipca 2018 | zmodyfikowano: 2018-08-09 09:18:51
Nr XLIII/328/18 z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Januszkowicach, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej gminnej wraz z placem do zawracania
wytworzono: 20 Lipca 2018 | zmodyfikowano: 2018-07-20 13:27:30
Nr XLIII/327/18 z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Bączałce, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejacego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnejr
wytworzono: 20 Lipca 2018 | zmodyfikowano: 2018-07-20 13:15:12
Nr XLIII/326/18 z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzostku
wytworzono: 20 Lipca 2018 | zmodyfikowano: 2018-07-20 13:08:26
Nr XLII/325/18 z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Debickiemu na realizację zadania własnego Powiatu
wytworzono: 13 Lipca 2018 | zmodyfikowano: 2018-07-16 15:36:08
Nr XLII/324/18 z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 13 Lipca 2018 | zmodyfikowano: 2018-07-16 15:49:07
Nr XLII/323/18 z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2017 roku
wytworzono: 13 Lipca 2018 | zmodyfikowano: 2018-07-16 15:42:58
Nr XLI/322/18 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia darowizny działki polożonej w Głobikówce z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawe zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 14 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-14 13:45:14
Nr XLI/321/18 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Górnej z przeznaczeniem pod regulacje ostniającego stanu na gruncie oraz poprawe zagospodarowania drogi gminnej wewnętrznej
wytworzono: 14 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-14 13:41:50
Nr XLI/320/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 14 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-14 13:38:00
Nr XLI/319/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Brzostek
wytworzono: 14 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-14 13:33:05
Nr XLI/318/18 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/161/16 z dn. 16.11.2016r o likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej \
wytworzono: 14 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-14 13:46:17
Nr XLI/317/18 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
wytworzono: 14 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-19 10:54:44
Nr XLI/316/18 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 14 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-19 10:52:11
Nr XLI/315/18 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2017 roku
wytworzono: 14 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-19 10:47:12
Nr XLI/314/18 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostkuza 2017 rok
wytworzono: 14 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-14 13:18:42
Nr XLI/313/18 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Burmistrza Brzostku z wykonania budżetu Gminy Brzostek za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok
wytworzono: 14 Czerwca 2018 | zmodyfikowano: 2018-06-14 13:16:15
Nr XL/312/18 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w kamienicy Dolnej z przeznaczeniem pod regulacje istniejacego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 26 Kwietnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-04-26 13:03:29
Nr XL/311/18 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2017 rok
wytworzono: 26 Kwietnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-04-26 12:56:07

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »