Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2015
A A A

Uchwały 2015:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »
Nr XI/71/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/15 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Publiczneg
wytworzono: 25 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-11-26 11:50:39
Nr XI/70/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
wytworzono: 25 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-12-01 13:35:36
Nr XI/69/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
wytworzono: 25 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-12-01 12:02:24
Nr XI/68/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
wytworzono: 25 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-12-01 11:51:58
Nr XI/67/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek na 2016 rok
wytworzono: 25 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-11-26 11:28:02
Nr XI/66/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat
wytworzono: 25 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-11-26 11:23:34
Nr XI/65/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 25 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-12-03 11:30:32
Nr XI/64/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
wytworzono: 25 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-12-01 11:19:25
Nr XI/63/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 25 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-12-01 11:17:58
Nr XI/61/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 25 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-12-01 12:30:12
Nr XI/62/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzostek w 2016 roku
wytworzono: 25 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-12-01 11:16:06
Nr XI/60/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r. Nr III/9/14 z dnia 30 grudnia 2014r.y na 2015r.
wytworzono: 25 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-12-01 12:45:38
Nr X/59/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/193/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 20 PaĹşdziernika 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-21 12:45:18
Nr X/58/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nie
wytworzono: 20 PaĹşdziernika 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-21 12:41:31
Nr X/57/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych położonych w budynku wielorodzinnym w Brzostku
wytworzono: 20 PaĹşdziernika 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-21 12:34:30
Nr X/56/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie przyjęcia darowizny działki połozonej w Siedliskach - Bogusz zabudowanej pomnikiem grunwaldzkim
wytworzono: 20 PaĹşdziernika 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-21 12:29:40
Nr X/55/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
wytworzono: 20 PaĹşdziernika 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-21 12:25:40
Nr X/54/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/20/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania własnego Powiatu
udostępniono: 20 Października 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-27 11:33:04
Nr X/53/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Brzostku zabudowanej budynkiem mieszkalnym
wytworzono: 20 PaĹşdziernika 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-21 12:18:22
X/52/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie obciążenia służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gminy Brzostek
wytworzono: 20 PaĹşdziernika 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-21 12:13:08

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »