Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2015
A A A

Uchwały 2015:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »
Nr X/51/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
wytworzono: 20 PaĹşdziernika 2015 | zmodyfikowano: 2015-11-26 10:10:47
Nr X/50/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktów trwałych Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku
wytworzono: 20 PaĹşdziernika 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-21 11:49:39
Nr X/49/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/137/04 z dnia 27kwiatnia 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzostek
wytworzono: 20 PaĹşdziernika 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-21 11:34:39
Nr X/48/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku
wytworzono: 20 PaĹşdziernika 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-21 11:27:46
Nr X/47/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019
wytworzono: 20 PaĹşdziernika 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-21 11:23:08
Nr X/46/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwyxh dowiezionych z terenu Gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie
udostępniono: 20 Października 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-27 11:29:49
Nr X/45/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2016roku z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą \
udostępniono: 20 Października 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-27 11:36:37
Nr X/44/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2016 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na realizację zadania
udostępniono: 20 Października 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-27 11:39:23
Nr X/43/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu
udostępniono: 20 Października 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-27 11:42:07
Nr X/42/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
udostępniono: 20 Października 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-28 11:41:20
Nr X/41/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 RM w Brzostku z dnia 30 grudnia 2014 roku
udostępniono: 20 Października 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-27 12:08:30
Nr X/40/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
wytworzono: 20 PaĹşdziernika 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-21 11:02:37
Nr IX/39/15 z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
udostępniono: 25 Sierpnia 2015 | zmodyfikowano: 2015-09-01 08:55:35
Nr IX/38/15 z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2014r.
udostępniono: 25 Sierpnia 2015 | zmodyfikowano: 2015-08-31 14:24:07
Nr IX/37/15 z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek
wytworzono: 25 Sierpnia 2015 | zmodyfikowano: 2015-08-26 09:16:50
Nr VIII/36/15 z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
wytworzono: 14 Lipca 2015 | zmodyfikowano: 2015-07-14 14:41:00
Nr VIII/35/15 z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
wytworzono: 14 Lipca 2015 | zmodyfikowano: 2015-07-14 14:36:22
Nr VIII/34/15 z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
wytworzono: 14 Lipca 2015 | zmodyfikowano: 2015-07-14 14:33:22
Nr VIII/33/15 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
wytworzono: 14 Lipca 2015 | zmodyfikowano: 2015-07-14 14:28:45
Nr VIII/32/15 z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 RM w Brzostku z dnia 30 grudnia 2014roku
udostępniono: 14 Lipca 2015 | zmodyfikowano: 2015-07-16 13:18:50

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »