Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2015
A A A

Uchwały 2015:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »
Nr VII/31/15 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działek położonych w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek
wytworzono: 28 Maja 2015 | zmodyfikowano: 2015-05-29 11:19:29
Nr VII/30/15 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o. w Brzostku
udostępniono: 28 Maja 2015 | zmodyfikowano: 2015-06-02 11:06:54
Nr VII/29/15 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
udostępniono: 28 Maja 2015 | zmodyfikowano: 2015-06-02 11:17:05
Nr VII/28/15 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2015 r Nr III/9/14 RM z dnia 30 grudnia 2014r.
udostępniono: 28 Maja 2015 | zmodyfikowano: 2015-06-02 11:01:54
Nr VII/27/15 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostku za rok 2014
wytworzono: 28 Maja 2015 | zmodyfikowano: 2015-05-29 11:08:41
Nr VII/26/15 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 204r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 204 rok
wytworzono: 28 Maja 2015 | zmodyfikowano: 2015-05-29 11:04:33
Nr VI/25/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nabycia działki na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod budowe drogi gminnej i parkingu przy Gimnazjum w Brzostku
wytworzono: 23 Kwietnia 2015 | zmodyfikowano: 2015-04-24 12:31:10
Nr VI/24/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia darowizny działki na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej w Siedliskach - Bogusz "Huta"
wytworzono: 23 Kwietnia 2015 | zmodyfikowano: 2015-04-24 12:26:08
Nr VI/23/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2014 r.
wytworzono: 23 Kwietnia 2015 | zmodyfikowano: 2015-04-24 14:03:44
znr VI/22/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozadania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2014 rok
wytworzono: 23 Kwietnia 2015 | zmodyfikowano: 2015-04-24 14:05:38
Nr VI/21/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
wytworzono: 23 Kwietnia 2015 | zmodyfikowano: 2015-04-24 12:13:14
Nr VI/20/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu
udostępniono: 23 Kwietnia 2015 | zmodyfikowano: 2015-04-24 13:35:40
Nr VI/19/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 Rady Miejksiej w Brzostrku z dnia 30 grudnia 2014r.
udostępniono: 23 Kwietnia 2015 | zmodyfikowano: 2015-04-24 13:33:03
Nr V/18/15 z dnia 19 marca 2015r. w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego działki oznaczone numerem ewidencyjnym 601/6 położonej w Skurowej, zabudowanej budynkiem remizy OSP przed upływem okresu ustalonego w umowie
wytworzono: 19 Marca 2015 | zmodyfikowano: 2015-03-20 12:18:02
Nr V/17/2015 z dnia 19 marca 2015r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2016r.
wytworzono: 19 Marca 2015 | zmodyfikowano: 2015-03-20 12:03:40
Nr V/16/2015 z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2014r.
wytworzono: 19 Marca 2015 | zmodyfikowano: 2015-03-20 12:00:18
Nr IV/15/15 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Domu Ludowym w Woli Brzosteckiej w trybie bezprzetargowym, stanowiącego własność Gminy Brzostek, na okres powyżej trzech lat
wytworzono: 12 Lutego 2015 | zmodyfikowano: 2015-02-19 08:34:53
Nr IV/14/15 z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 12 Lutego 2015 | zmodyfikowano: 2015-02-19 08:27:34
Nr IV/13/15 z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Nr III/9/14 z dnia 30 grudnia 2014r.
udostępniono: 12 Lutego 2015 | zmodyfikowano: 2015-02-19 09:56:14

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »