Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia 2011
A A A

Zarządzenia 2011:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »
Nr 72/11 z dnia 31 sierpnia 2011r.zmian w budżecie gminy na 2011 rok
wytworzono: 31 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-23 15:22:12
Nr 73/11 z dnia 31 sierpnia 2011r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 31 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-23 15:09:34
Nr 81/11 z dnia 19 września 2011r. - powołania członków komisji przetargowej
wytworzono: 19 Września 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-20 11:46:34
Nr 80/11 z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
wytworzono: 19 Września 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-19 15:44:33
Nr 79/11 z dnia 14 września 2011r.- zmian w budżecie na 2011 rok
wytworzono: 14 Września 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-23 15:03:35
Nr 78/11 z dnia 12 września 2011r- opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 12 Września 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-26 08:49:50
Nr 77/11 z dnia 9 września 2011r.-umorzenia należności z tytułu miesięcznych opłat za odbiór odpadów komunalnych
wytworzono: 9 Września 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-12 13:48:48
Nr 76/11 z dnia 7 września 2011r.- przeznaczenei do najmu w drodze rokowań lokalu użytkowego połozonego w budynku Domu Ludowego w Kamienicy Górnej
wytworzono: 7 Września 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-08 08:20:04
Nr 74/11 z dnia 31 sierpnia 2011r.- wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w banku komercyjnym z przeznaczeniem na "Finansowania zadań inwestycyjnych"
wytworzono: 31 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-06 08:49:41
Nr 71/11 z dnia 30 sierpnia 2011r.- zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok
wytworzono: 30 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-06 08:41:09
Nr 75/11 z dnia31 sierpnia 2011r. - przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego polozonego w budynku Domu Ludowego w Bączałce
wytworzono: 31 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-09-26 09:02:12
Nr 70/11 z dnia 30 sierpnia 2011r.- przeznaczenie do najmu w drodze przetargu lokalu uzytkowego połozonego w budynku Domu Ludowego w Bukowej
wytworzono: 30 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-08-31 08:35:32
Nr 69/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r.- zatwierdzenie Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
wytworzono: 9 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-08-23 11:33:51
Nr 68/11 z dnia 8 sierpnia 2011r.- umorzenia należności z tytułu miesięcznych opłat za odbiór odpadów komunalnych
wytworzono: 8 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-08-16 13:53:58
Nr 67/11 z dnia 8 sierpnia 2011r. - przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek za pierwsze półrocze 2011 roku.
wytworzono: 8 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-08-16 13:00:14
Nr 66/11 z dnia 03 sierpnia 2011r. - powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszc nawa
wytworzono: 3 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-08-10 11:13:32
65/11 z dnia 01 sierpnia 2011 r.- udzielenia upoważnienia do wydawania i podpisywania zaśwaidczeń oraz pism z zakresu świadczeń rodzinnych
wytworzono: 1 Sierpnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-08-29 12:47:45
Nr 64/11 z dnia 29 lipca 2011r. - zmian w budżecie gminy na 2011 rok
wytworzono: 29 Lipca 2011 | zmodyfikowano: 2011-08-16 13:38:06
Nr 63/11 z dnia 27 lipca 2011r.- zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok
wytworzono: 27 Lipca 2011 | zmodyfikowano: 2011-08-10 10:48:30
Nr 62/11 z dnia 26 lipca 2011r.- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 26 Lipca 2011 | zmodyfikowano: 2011-08-10 10:40:52

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »