nazwa dokumentu: Pomoc tłumacza języka migowego

Usługa dla osób niesłyszących i głuchoniemych - Informacja w sprawie  realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się:

 

W celu ułatwienia załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Brzostku osobom mającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, realizując jednocześnie ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) tut. Urząd informuje, iż istnieje możliwość załatwiania spraw z pomocą tłumacza języka migowego.  

 

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy: 

      1)  Zgłosić zamiar skorzystania z usług tłumacza języka migowego na co najmniej 3 dni robocze przed terminem planowanej wizyty w Urzędzie.

      2) Wskazać metodę komunikowania się oraz rodzaj lub tematykę załatwianej sprawy.


Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:


     1.  Wypełnić wniosek o pomoc tłumacza języka migowego według ustalonego wzoru i:

  • dostarczyć go do siedziby Urzędu Miejskiego w Brzostku, ul. Rynek 1 lub
  • przesłać go faxem na nr tel. 146803025 lub
  • przesłać go mailem na adres: sekretariat@brzostek.pl

     2. Zgłosić telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr tel. 146803026.  


Pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie jest bezpłatna dla osób uprawnionych, będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Do pobrania:

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i  innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243)

 
informacje wprowadził:Grzegorz Kudacz
informacje wytworzył:Grzegorz Kudacz
data dodania: 23 Kwietnia 2014
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Grzegorz Kudacz / 23 Kwietnia 2014