nazwa dokumentu: Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP

Poniżej prezentujemy Państwu link do strony poświęconej Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP.

www.spbn.gov.pl

W dokumencie tym przedstawiony i oceniony został cały system bezpieczeństwa państwa – obejmujący sferę obronną społeczną i gospodarczą. Ukazuje on również wzajemne relacje i zależności pomiędzy tymi elementami. W publikacji można znaleźć odpowiedzi na pytania: Jaki jest dziś stan bezpieczeństwa Polski i jakie są nasze interesy narodowe w tej dziedzinie? Jakich zmian w środowisku bezpieczeństwa możemy oczekiwać w nadchodzących latach i jaka powinna być strategia działania Polski w tych zmieniających się warunkach? I wreszcie – jak przygotować potrzebne do tego siły i środki czyli szeroko rozumiany system bezpieczeństwa państwa. Biała Księga jest adresowana do wszystkich także każdego obywatela z osobna.

 
informacje wprowadził:Grzegorz Kudacz
data dodania: 25 Czerwca 2013
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 25 Czerwca 2013