nazwa dokumentu: Nr XVI/109/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

Uchwała Nr XVI/109/16
Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 marca 2016 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

 

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) i § 22 ust. 3 Statutu Samodzielnego Gminnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku   stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 26 czerwca 2012 roku, zmienionego Uchwałą Nr XIII/87/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Rada Miejska w Brzostku zatwierdza Regulamin Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku, uchwalony Uchwałą Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku z dnia 23 marca 2016 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XIV/97/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 30 Marca 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 30 Marca 2016