nazwa dokumentu: Kontrole zewnętrzne

Lp.  Jednostka  kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres i wyniki kontroli
1. Audytor Wewnętrzny Daniel Piwowar Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku Projekt wystąpienia pokontrolnego
       
       
       

 
informacje wprowadził:Grzegorz Kudacz
informacje wytworzył:Grzegorz Kudacz
data dodania: 17 Czerwca 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Grzegorz Kudacz / 17 Czerwca 2016