nazwa dokumentu: Sprawozdanie z realizacji \"Programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dziłalność pożytku publicznego za 2016 rok\"

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dziłalność pożytku publicznego za 2016 rok"

 
informacje wprowadził:Grzegorz Kudacz
informacje wytworzył:Grzegorz Kudacz
data dodania: 10 Kwietnia 2017
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Grzegorz Kudacz / 10 Kwietnia 2017