nazwa dokumentu: Nr 103/09 z dnia 7 grudnia 2009r. - projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Brzostku na 2010rok

 

 Zarządzenie Nr 103/09
Burmistrza Brzostku
z dnia 07 grudnia 2009 roku 

w sprawie: projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Brzostku na 2010 rok 

                Na podstawie art. 186 ust. 2, 3, 4, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku, o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i projektu budżetu gminy na 2008 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się PROJEKT PLANU FINANSOWEGO Urzędu Miejskiego w Brzostku na 2010 rok, jak załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenie  powierza się Skarbnikowi Gminy i Sekretarzowi Gminy. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 17 Grudnia 2009
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 11 Grudnia 2009