nazwa dokumentu: Nr XIII/147/19 z dnia 18 listopada 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLV/340/18 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom te

 
informacje wprowadził:Sylwia Wjcik
informacje wytworzył:Sylwia Wjcik
data dodania: 20 Listopada 2019
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Sylwia Wjcik / 20 Listopada 2019