nazwa dokumentu: Nr 130/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

Nr 130/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku Prowadzenie Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Brzostku przy ul. Szkolnej 23 A.

 
informacje wprowadził:Sylwia Wjcik
informacje wytworzył:Sylwia Wjcik
data dodania: 20 Grudnia 2019
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Sylwia Wjcik / 20 Grudnia 2019