nazwa dokumentu: XXI Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Brzostku - 10 lipca 2020

 

 

Zawiadomienie

o XXI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Brzostku – 10 lipca 2020r. godz.1000

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXI sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej  w Brzostku na dzień 10 lipca 2020 roku o godz. 1000 w Hali Widowiskowo – Sportowej  w Brzostku przy ulicy       M. N. Mysłowskiego 11.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Nr XV/154/19 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2019 roku,

b) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie",

c) w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/195/20 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Brzostek,

d) w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/198/20 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie oceny ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

4. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brzostku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku.

6. Zamknięcie porządku obrad.

 

Brzostek, 06.07.2020 r.

 Przewodniczący Rady

Marcin Sas

 

 

W związku z epidemią zapraszam do śledzenia przebiegu obrad Rady Miejskiej na żywo w Internecie.

 

Materiały na sesję dostępne pod adresem: http://brzostek.esesja.pl/posiedzenie/f2a54bc9-17b0-4

 
informacje wprowadził:Sylwia Wjcik
informacje wytworzył:Sylwia Wjcik
data dodania: 7 Lipca 2020
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Sylwia Wjcik / 7 Lipca 2020