nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 143/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku Prowadzenie Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeni

 

Zarządzenie Nr 143/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku Prowadzenie Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Brzostku przy ul. Szkolnej 23 A.

 
informacje wprowadził:Sylwia Wjcik
informacje wytworzył:Sylwia Wjcik
data dodania: 28 Grudnia 2020
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Sylwia Wjcik / 28 Grudnia 2020