nazwa dokumentu: Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych w Brzostku

 

ul. Mariana Nałęcza Mysłowskiego 11

39-230 Brzostek

(Siedziba Hala Sportowa im. Agaty Mróz-Olszewskiej, I piętro)

 

Kierownik: Anna Wal

e-mail: cuw@brzostek.pl

tel. (14) 683 03 76 wew. 21

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej

 

W skład jednostki wchodzą następujace stanowiska:

1. główny ksiegowy

Pracownik: Wiesław Kieca

tel. (14) 683 03 76 wew. 22

2. specjalista ds. płac i zasiłków

Pracownik: Agnieszka Mroczek

tel. (14) 683 03 76 wew. 22

3. inspektor Ochrony Danych Osobowych

Pracownik: Anna Żurowska

tel. (14) 683 03 76 wew. 22

4. referent ds. księgowości i płac

Pracownik: Anna Nowicka

tel. (14) 683 03 76 wew. 22

 

 

Administrator Ochrony Danych:

Anna Wal

adres e-mail: cuw@brzostek.pl

Nr telefonu: (14) 683 03 76 wew. 22

Inspektor Ochrony Danych:

Anna Żurowska

adres e-mail: iodcuw@brzostek.pl

Nr telefonu: (14) 683 03 76 wew. 22

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 

 
informacje wprowadził:Grzegorz Kudacz
informacje wytworzył:Grzegorz Kudacz
data dodania: 8 Lipca 2015
data modyfikacji: Grzegorz Kudacz / 2015-07-08 15:13:09
data wyworzenia: Grzegorz Kudacz / 16 Czerwca 2015