nazwa dokumentu: Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe

 

Organami szkoły są:

 

  • Dyrektor szkoły
  • Rada pedagogiczna
  • Rada rodziców
  • Samorząd uczniowski

 

Organizację szkoły określa statut.

 
informacje wprowadził:Grzegorz Kudacz
informacje wytworzył:GK
data dodania: 17 Czerwca 2015
data modyfikacji: Grzegorz Kudacz / 2017-09-11 10:01:01
data wyworzenia: GK / 16 Czerwca 2015