Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Karty usług - Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Gospodarowanie odpadami »

Petycje »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html
Strona główna » Karty usług - Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego
A A A

Karty usług - Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego:


3. Podział nieruchomości
wytworzono: 11 Stycznia 2011 | zmodyfikowano: 2016-03-22 14:21:15
10. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
wytworzono: 8 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2011-04-05 12:20:25
12. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi (ulicy) gminnej
wytworzono: 7 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2011-04-05 14:29:12
2. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
wytworzono: 23 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2016-06-07 12:42:03
20. Wydanie wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy
wytworzono: 23 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2011-04-07 15:08:23
21. Wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania Gminy
wytworzono: 23 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2011-04-07 15:30:43
4. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wytworzono: 23 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2016-03-22 15:25:37
1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
wytworzono: 23 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2016-03-18 13:07:16