Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2012
A A A

Uchwały 2012:« poprzednia 1 2 3 4  następna »
Nr XXIII/185/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym działek położonych w Brzostku oznaczonych numerem ewidencyjnym 111/1, 111/2, 112/1, 112/2 na okres powyżej trzech lat
wytworzono: 28 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2013-01-04 12:30:23
Nr XXIII/184/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kamienicy Górnej z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 28 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2013-01-04 12:20:48
Nr XXIII/183/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek ozn. Nr ewid. 475/3 i 475/4 położonych w Nawsiu Brzosteckim
wytworzono: 28 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2013-01-04 12:09:26
Nr XX/182/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki oznaczonej Nr ewid 662 położonej w Brzostku
wytworzono: 28 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2013-01-04 11:58:28
Nr XXIII/181/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Usprawnianie funkcji rozwojowych i poznawczych uczniów w Szkole Podstawowej w Brzostku" .....
wytworzono: 28 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2013-01-04 11:54:14
Nr XXIII/180/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
wytworzono: 28 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2013-01-04 11:48:24
Nr XXIII/179/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kamienicy Górnej z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 28 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2013-01-04 11:36:55
Nr XXIII/178/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek
wytworzono: 28 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2013-01-04 11:31:27
Nr XXIII/177/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
udostępniono: 28 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-02-28 10:36:32
Nr XXIII/176/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właści
wytworzono: 28 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2013-01-04 10:25:45
Nr XXIII/175/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wytworzono: 28 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2013-01-04 10:18:40
Nr XXIII/174/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklatacji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 28 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2013-01-04 09:48:39
Nr XXIII/173/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
wytworzono: 28 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2013-01-04 09:39:26
Nr XXIII/172/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
wytworzono: 28 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2013-01-04 09:34:03
Nr XXIII/171/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok Nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2011 roku
wytworzono: 28 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2013-01-04 09:25:49
Nr XXIII/170/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 28 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2013-01-04 09:23:41
Nr XXIII/169/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/35/11 RM w Brzostku z dnia 11 maja 2011 roku dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
wytworzono: 28 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2013-01-04 09:20:30
Nr XXII/168/12 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wniesienia aportu do jednoosobowej spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o.
wytworzono: 14 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-12-18 14:19:28
Nr XXII/167/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu
udostępniono: 14 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-12-20 14:30:58
Nr XXII/166/12 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
udostępniono: 14 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-12-20 14:25:37

« poprzednia 1 2 3 4  następna »