Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2014
A A A

Uchwały 2014:« poprzednia 1 2 3 4  następna »
Nr XL/323/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą \
udostępniono: 12 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-20 14:52:47
Nr XL/322/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/298/14 z dnia 21 października 2014r.
udostępniono: 12 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-20 14:50:35
Nr XL/321/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/295/14 z dnia 5 września 2014r.
udostępniono: 12 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-20 14:48:04
Nr XL/320/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/293/14 z dnia 5 września 2014 roku
udostępniono: 12 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-20 14:45:57
Nr XL/319/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia darowizny działek na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod budowe drogi wewnętrznej w Siedliskach - Bogusz "Huta"
wytworzono: 12 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-20 13:16:59
Nr XL/318/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizaji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek do izby Wytrzeźwień w Rzeszowie
udostępniono: 12 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-20 14:43:26
Nr XL/317/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2015 rok
wytworzono: 12 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-20 13:05:35
Nr XL/316/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2015rok
wytworzono: 12 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-20 12:59:34
Nr XL/315/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
wytworzono: 12 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-20 12:53:46
Nr Xl/314/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek
wytworzono: 12 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-20 12:42:44
Nr XL/313/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat
wytworzono: 12 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-20 12:38:37
Nr XL/312/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
udostępniono: 12 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-20 14:39:11
Nr XL/311/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzostek w 2015 roku
udostępniono: 12 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-20 14:34:47
Nr XL/310/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 r. Nr XXXII/252/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013r.
udostępniono: 12 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-20 14:31:45
Nr XL/309/14 z dnia 12 listopada 2014r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
udostępniono: 12 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-20 14:10:33
Nr XXXIX/308/14 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych położonych w brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek
wytworzono: 21 PaĹşdziernika 2014 | zmodyfikowano: 2014-10-24 12:29:50
Nr XXXIX/307/14 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działki zabudowanej położonej w Brzostku
wytworzono: 21 PaĹşdziernika 2014 | zmodyfikowano: 2014-10-24 12:23:43
Nr XXXIX/306/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie przyjęcia darowizny działek na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniam pod budowe drogi w Nawsiu Brzosteckim
wytworzono: 21 PaĹşdziernika 2014 | zmodyfikowano: 2014-10-24 12:16:20
Nr XXXIX/305/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/280/06 z dnia 27.02.2006r w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku
wytworzono: 21 PaĹşdziernika 2014 | zmodyfikowano: 2014-10-24 12:09:42
Nr XXXIX/304/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Januszkowicach
wytworzono: 21 PaĹşdziernika 2014 | zmodyfikowano: 2014-10-24 11:58:38

« poprzednia 1 2 3 4  następna »