Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Karty usług - Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Gospodarowanie odpadami »

Petycje »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2017-05-25 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Nr 52/17 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych
dział: Zarządzenia 2017
osoba modyfikująca: Grzegorz Kudłacz
czas akcji: 2017-05-25 / 14:37:36
przejdź do wpisu >>
2017-05-25 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Nr 52/17 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych
dział: Zarządzenia 2017
osoba wprowadzająca: Grzegorz Kudłacz
czas akcji: 2017-05-25 / 14:36:12
przejdź do wpisu >>
2017-05-24 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Nr 49/17 z dnia 24 maj 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód
dział: Zarządzenia 2017
osoba modyfikująca: Grzegorz Kudłacz
czas akcji: 2017-05-24 / 14:37:42
przejdź do wpisu >>
2017-05-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Nr 49/17 z dnia 24 maj 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód
dział: Zarządzenia 2017
osoba wprowadzająca: Grzegorz Kudłacz
czas akcji: 2017-05-24 / 14:36:30
przejdź do wpisu >>
2017-05-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Nr 42/17 z dnia 08 maja 2017r. - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek
dział: Zarządzenia 2017
osoba wprowadzająca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-05-24 / 14:17:15
przejdź do wpisu >>
2017-05-24 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Nr 36/17 z dnia 04 maja 2017r. - wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
dział: Zarządzenia 2017
osoba modyfikująca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-05-24 / 14:12:55
przejdź do wpisu >>
2017-05-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Nr 36/17 z dnia 04 maja 2017r. - wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
dział: Urząd Miejski w Brzostku
osoba wprowadzająca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-05-24 / 14:12:04
przejdź do wpisu >>
2017-05-24 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Nr 45/17 z dnia 15 maja 2017r. - zmian w budżecie gminy na 2917 rok
dział: Zarządzenia 2017
osoba modyfikująca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-05-24 / 14:06:26
przejdź do wpisu >>
2017-05-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Nr 45/17 z dnia 15 maja 2017r. - zmian w budżecie gminy na 2917 rok
dział: Zarządzenia 2017
osoba wprowadzająca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-05-24 / 14:05:17
przejdź do wpisu >>
2017-05-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza
dział: Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
osoba wprowadzająca: Grzegorz Kudłacz
czas akcji: 2017-05-24 / 10:56:41
przejdź do wpisu >>
następna >>