Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Karty usług - Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Gospodarowanie odpadami »

Petycje »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2017-06-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Nr XXXI/214/17 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzostek na lata 2016 - 2020
dział: Uchwały 2017
osoba wprowadzająca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-06-22 / 14:27:16
2017-06-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Nr XXXI/213/17 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Brzostku
dział: Uchwały 2017
osoba wprowadzająca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-06-22 / 14:24:40
2017-06-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Nr XXXI/212/17 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu
dział: Uchwały 2017
osoba wprowadzająca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-06-22 / 14:16:36
2017-06-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Nr XXXI/211/17 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016r.
dział: Uchwały 2017
osoba wprowadzająca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-06-22 / 14:14:23
2017-06-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Nr XXXI/210/17 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostku za rok 2016i
dział: Uchwały 2017
osoba wprowadzająca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-06-22 / 14:12:08
2017-06-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Nr XXXI/209/17 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
dział: Uchwały 2017
osoba wprowadzająca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-06-22 / 14:08:14
2017-06-21 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Petycja w sprawie przywrócenia kursów lini autobusowej
dział: Petycje
osoba modyfikująca: Grzegorz Kudłacz
czas akcji: 2017-06-21 / 11:47:29
przejdź do wpisu >>
2017-06-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Petycja w sprawie przywrócenia kursów lini autobusowej
dział: Petycje
osoba wprowadzająca: Grzegorz Kudłacz
czas akcji: 2017-06-21 / 11:46:00
przejdź do wpisu >>
2017-06-21 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na: Dowóz uczmiów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Brzostek do szkół i placówek szkolno-wychowawczych
dział:
osoba modyfikująca: Grzegorz Kudłacz
czas akcji: 2017-06-21 / 10:13:15
przejdź do wpisu >>
2017-06-21 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Przetargi
dział: Zamówienia publiczne
osoba modyfikująca: Grzegorz Kudłacz
czas akcji: 2017-06-21 / 10:12:20
przejdź do wpisu >>
następna >>