Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2017-11-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Nr XXXVI/273/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia Gminy Brzostek do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 - Poprawa jakości kształcenia ogólnego
dział: Uchwały 2017
osoba wprowadzająca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-11-24 / 14:04:48
przejdź do wpisu >>
2017-11-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Nr XXXVI/272/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy udzielanej spółkom wodnym
dział: Uchwały 2017
osoba wprowadzająca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-11-24 / 13:59:48
przejdź do wpisu >>
2017-11-24 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Nr XXXVI/270/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty
dział: Uchwały 2017
osoba modyfikująca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-11-24 / 13:55:53
przejdź do wpisu >>
2017-11-24 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Nr XXXVI/271/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/147/16 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścic
dział: Uchwały 2017
osoba modyfikująca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-11-24 / 13:55:19
przejdź do wpisu >>
2017-11-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Nr XXXVI/271/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/147/16 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek
dział: Urząd Miejski w Brzostku
osoba wprowadzająca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-11-24 / 13:54:06
przejdź do wpisu >>
2017-11-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Nr XXXVI/270/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty
dział: Urząd Miejski w Brzostku
osoba wprowadzająca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-11-24 / 13:48:35
przejdź do wpisu >>
2017-11-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Nr XXXVI/269/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/137/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dział: Uchwały 2017
osoba wprowadzająca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-11-24 / 13:41:39
przejdź do wpisu >>
2017-11-24 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Petycja w sprawie budowy masztu telefonii komórkowej GSM w Grudnej Górnej
dział: Petycje
osoba modyfikująca: Grzegorz Kudłacz
czas akcji: 2017-11-24 / 13:34:39
przejdź do wpisu >>
2017-11-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Nr XXXVI/268/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/136/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek
dział: Uchwały 2017
osoba wprowadzająca: Ewa Szukała
czas akcji: 2017-11-24 / 13:33:59
przejdź do wpisu >>
2017-11-24 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Petycja w sprawie budowy masztu telefonii komórkowej GSM w Grudnej Górnej
dział: Petycje
osoba modyfikująca: Grzegorz Kudłacz
czas akcji: 2017-11-24 / 13:27:54
przejdź do wpisu >>
następna >>