Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2010
A A A

Uchwały 2010:« poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Nr IV/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Brzostek na 2011 rok
wytworzono: 29 Grudnia 2010 | zmodyfikowano: 2011-01-10 13:24:49
Nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zminy Statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku
wytworzono: 29 Grudnia 2010 | zmodyfikowano: 2011-03-07 14:32:46
Nr IV/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
wytworzono: 29 Grudnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-12-30 13:22:30
Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 29 Grudnia 2010 | zmodyfikowano: 2011-01-10 13:45:16
Nr IV/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2011 rok
wytworzono: 29 Grudnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-12-30 13:03:08
Nr IV/7/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie pryzjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2011 rok
wytworzono: 29 Grudnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-12-30 12:49:50
Nr IV/6/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
wytworzono: 29 Grudnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-12-31 09:24:34
Nr III/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
wytworzono: 13 Grudnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-12-21 14:01:17
Nr III/4/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brzostku
wytworzono: 13 Grudnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-12-21 12:23:09
Nr III/3/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
wytworzono: 13 Grudnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-12-21 12:17:58
Nr I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku
wytworzono: 1 Grudnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-12-03 11:01:59
Nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzostku
wytworzono: 1 Grudnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-12-03 11:00:06
VI KADENCJA SAMORZĄDU
wytworzono: 1 Grudnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-12-03 10:58:07
Nr XLVII/342/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastapiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
wytworzono: 12 Listopada 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-17 10:03:55
Nr XLVII/341/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Górnej na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 12 Listopada 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-17 09:59:20
Nr XLVII/340/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki odpadów stałych i nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek na 2011 rok.
wytworzono: 12 Listopada 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-17 09:52:51
Nr XLVII/339/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat
wytworzono: 12 Listopada 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-17 09:32:25
Nr XLVII/338/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
wytworzono: 12 Listopada 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-17 09:20:50
Nr XLVII/337/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/261/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 roku
wytworzono: 12 Listopada 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-17 11:46:21
Nr XLVI/336/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
wytworzono: 28 PaĹşdziernika 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-05 14:05:17

« poprzednia 1 2 3 4 5  następna »