Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2016
A A A

Uchwały 2016:« poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Nr XXIV/174/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
wytworzono: 29 Grudnia 2016
Nr XXIV/173/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Przeczycy
wytworzono: 29 Grudnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-12-29 14:45:56
Nr XXIV/172/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu tworzącego do komisji konkursowej powoływanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika SGP ZOZ w Brzostku
wytworzono: 29 Grudnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-12-29 14:46:56
Nr XXIV/171/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku
wytworzono: 29 Grudnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-12-29 14:48:55
Nr XXIV/170/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek
wytworzono: 29 Grudnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-12-29 14:48:18
Nr XXIV/169/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020
wytworzono: 29 Grudnia 2016 | zmodyfikowano: 2017-01-03 14:44:41
Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2017 rok
wytworzono: 29 Grudnia 2016 | zmodyfikowano: 2017-01-03 14:30:37
Nr XXIV/167/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do wspólnej realizacji przez Gminę Brzostek Projektu pn.\
wytworzono: 29 Grudnia 2016 | zmodyfikowano: 2017-01-03 14:14:10
Nr XXIV/166/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 z dnia 30.12.2015r.
wytworzono: 29 Grudnia 2016 | zmodyfikowano: 2017-01-03 14:36:58
Nr XXIII/165/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na lata 2017-2021
wytworzono: 16 Listopada 2016
Nr XXIII/164/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na lata 2017-2021
wytworzono: 16 Listopada 2016 | zmodyfikowano: 2016-11-17 13:42:42
Nr XXIII/163/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 16 Listopada 2016
Nr XXIII/162/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie okreslenia wysokosci i zasad udzielania oraz rpzliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 16 Listopada 2016
Nr XXIII/161/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej \
wytworzono: 16 Listopada 2016 | zmodyfikowano: 2016-11-17 13:18:00
Nr XXIII/160/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie
wytworzono: 16 Listopada 2016 | zmodyfikowano: 2016-11-18 13:07:57
Nr XXIII/159/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie GminyBrzostek
wytworzono: 16 Listopada 2016 | zmodyfikowano: 2016-11-18 13:05:30
Nr XXIII/158/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2017 roku
wytworzono: 16 Listopada 2016 | zmodyfikowano: 2016-11-18 13:04:19
Nr XXIII/157/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania własnego Powiatu
wytworzono: 16 Listopada 2016 | zmodyfikowano: 2016-11-18 13:00:10
Nr XXIII/156/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 z 30.12.2015r.
wytworzono: 16 Listopada 2016 | zmodyfikowano: 2016-11-18 12:55:28
Nr XXII/155/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Br5zostku, stanowiących własność Gminy Brzostek, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
wytworzono: 29 Września 2016

« poprzednia 1 2 3 4 5  następna »