Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2013
A A A

Uchwały 2013:« poprzednia 1 2 3 4  następna »
Nr XXXII/257/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu wspierania finansowego gmin \\
wytworzono: 30 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2014-01-30 09:14:06
Nr XXXII/256/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
wytworzono: 30 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2014-01-07 13:22:33
Nr XXXII/255/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w Siedliskach - Bogusz
wytworzono: 30 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2014-01-30 09:13:33
Nr XXXII/254/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia aktualizacji \
wytworzono: 30 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2014-01-08 11:51:21
Nr XXXII/253/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
wytworzono: 30 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2014-01-07 09:23:49
Nr XXXII/252/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2014 rok
udostępniono: 30 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2014-01-07 15:23:00
Nr XXXII/251/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
udostępniono: 30 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2014-01-08 09:33:40
Nr XXXII/250/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013rok Nr XXIII/178/12 z dnia 28 grudnia 2012r.
udostępniono: 30 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2014-01-08 09:25:31
Nr XXXI/249/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki polożonej w Nawsiu Brzosteckim, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej
wytworzono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-21 09:41:44
Nr XXXI/248/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Smarżowej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną
wytworzono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-21 09:37:34
Nr XXXI/247/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Smarżowej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniam pod drogę wewnętrzną
wytworzono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-21 09:33:34
Nr XXXI/246/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek polozonych w Grudnej Dolnej z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej Grudna Dolna - Głobikówka
wytworzono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-21 09:27:32
Nr XXXI/245/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zamiany działek położonych w Brzostku pod budowę parkingu na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
wytworzono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-21 09:23:21
Nr XXXI/244/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży dziełki zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 444/2 położonej w Przeczycy
wytworzono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-21 09:18:22
Nr XXXI/243/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 261/2 połozonej w Grudnej Górnej
wytworzono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-21 09:14:18
Nr XXXI/242/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej
wytworzono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-21 09:06:33
Nr XXXI/241/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2014 rok
wytworzono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-21 13:14:45
XXXI/240/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2014 rok
wytworzono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-21 08:39:47
Nr XXXI/239/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dziełalność pożytku publicznego na 2014 rok
wytworzono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-21 08:32:45
Nr XXXI/238/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek
wytworzono: 18 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-21 08:11:49

« poprzednia 1 2 3 4  następna »