Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Statystyka
A A A

Statystyka:stronawej
.XVII Sesja Rady Miejskiej w Brzostku - 5 marca 2020 r.1
.Nr 69/19 z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjcia informacji z przebiegu wykonania budetu i ksztatowaniu si wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek za pierwsze procze 2019 roku.1
.Burmistrz Brzostku ogasza przetarg na wynajem lokalu uytkowego pooonego w Siedliskach - Bogusz stanowicego wasno Gminy Brzostek1
.Nr 97/19 z dnia 30 wrzenia 2019 roku w sprawie zmian w budecie gminy na 2019 rok1
.Nr 43/19 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazw Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za rok 20181
.Nr VII/73/19 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzostku wotum zaufania.1
.Nr 61/19 z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie powoania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajcego si o awans na stopie nauczyciela mianowanego.2
.Nr 90/19 z dnia 16 wrzenia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu wsppracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno po3
.Ytbuuybnu4
.Owiadczenia majtkowe radnych (nowa kadencja)5
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 czerwca 2014 roku7
.Informacja o rodowisku z 2010 r.7
.Nr 98/13 z dnia 31 padziernika 2013 r.- zmian w budecie gminy na 2013 r.7
.Informacja o rodowisku z 2009 r.7
.Burmistrz Brzostku ogasza konkurs na dyrektora Szkoy Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kamienicy Grnej7
.Burmistrz Brzostku ogasza przetarg na Wykonanie usug zwizanych z biecym utrzymaniem drg gminnych i wiejskich o nawierzchniach wirowych i bitumicznych7
.9. Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 stycznia 2010 r.7
.Nr XIX/136/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziau Gminy Brzostek na okrgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerw oraz liczby radnych wybieranych w kadym okrgu wyborczym7
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 2 lipca 2014 roku7
.Wymiana dowodu osobistego7
.Skady Obwodowych Komisji Wyborczych powoanych do przeprowadzenia wyborw samorzdowych zarzdzonych na dzie 16 listopada 2014 roku.7
.Ogoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 26 lutego 2015 roku o sporzdzeniu wykazu nieruchomoci przeznaczonej do sprzeday w drodze przetargu7
.Nr 83/13 z dnia 25 wrzenia 2013 r. -7
.Kjlkj7
.Skad osobowy Gmnnego Zespou Zarzdzania Kryzysowego7


« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »