Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia 2011
A A A

Zarządzenia 2011:



« poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »
Nr 121/11 z dnia 30 grudnia 2011r.- okreslenia dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego
wytworzono: 30 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-02-13 13:22:43
Nr 122/11 z dnia 30 grudnia 2011r.- przekazania tarcicy iglastej
wytworzono: 30 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-02-01 08:46:25
Nr 103/11 z dnia 12 grudnia 2011r.- likwidacji formacji obrony cywilnej w Gminie Brzostek
wytworzono: 12 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-02-01 07:59:53
Nr 119/11 z dnia 30 grudnia 2011r. - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 30 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-01-11 11:53:17
Nr 118/11 z dnia 30 grudnia 2011r.- przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w budynku Domu Ludowego w Kleciach
wytworzono: 30 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-01-03 09:54:44
Nr 117/11 z dnia 30 grudnia 2011r.- przeznaczenie do dzierżawy gruntu pod garażem w obrębie budynku byłej szkoły w Skurowej
wytworzono: 30 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-01-03 09:47:21
Nr 116/11 z dnia 30 grudnia 2011r.- ustalenia wymaganych dokumentów oraz sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Brzostek za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną l
wytworzono: 30 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-02-01 08:41:46
Nr 115/11 z dnia 30 grudnia 2011r.- zmiany w budżecie gminy na 2011 rok
wytworzono: 30 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-01-11 11:15:45
Nr 114/11 z dnia 29 grudnia 2011r.-zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok
wytworzono: 29 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-01-11 11:07:07
Nr 113/11 z dnia 29 grudnia 2011r.-umorzenia należności z tytułu miesięcznych opłat za odbiór odpadów komunalnych
wytworzono: 29 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-02-13 09:35:25
Nr 107/11 z dnia 12 grudnia 2011r.-zmian w budżecie gminy na 2011 rok
wytworzono: 12 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-01-11 10:28:19
Nr 106/11 z dnia 12 grudnia 2011r.-przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 12 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-02-01 08:28:01
Nr 102/11 z dnia 30 listopada 2011r.- zmian w budżecie gminy na 2011 rok
wytworzono: 30 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2012-01-11 10:23:32
Nr 99/11 z dnia 23 listopada 2011r. - zmiany w budzecie gminy na 2011 rok
wytworzono: 23 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2012-01-11 10:00:47
Nr 111/11 z dnia 20 grudnia - w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku
wytworzono: 21 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-12-27 10:06:21
Nr 112/11 z dnia 21 grudnia 2011r. - przeznaczenia do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Woli Brzosteckiej
wytworzono: 21 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-12-21 14:21:24
Nr 110/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. - przekazania środków trwałych oraz pozostałych śrdoków trwałych w używaniu
wytworzono: 19 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-12-21 13:23:21
Nr 109/11 z dnia 19 grudnia 2011r.- ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizacje zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Brzostek w 2012 roku
wytworzono: 19 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-12-19 14:49:45
Nr 108/11 z dnia 16 grudnia 2011 r.- powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 2012
wytworzono: 19 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2012-02-23 10:16:35
Nr 105/11 z dnia 12 grudnia 2011 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
wytworzono: 12 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-12-14 13:09:06

« poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »