Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2017
A A A

Uchwały 2017:« poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »
Nr XXXVII/282/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wniesienia do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzostku
wytworzono: 28 Grudnia 2017 | zmodyfikowano: 2018-01-02 14:45:29
Nr XXXVII/281/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
wytworzono: 28 Grudnia 2017 | zmodyfikowano: 2018-01-04 11:02:04
Nr XXXVII/280/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Przeczycy celem połączenia dróg gminnych
wytworzono: 28 Grudnia 2017 | zmodyfikowano: 2018-01-03 10:27:00
Nr XXXVII/279/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad na jakich przewodniczącym organów jednostek pomocniczych przysługuje dieta
wytworzono: 28 Grudnia 2017 | zmodyfikowano: 2017-12-29 15:13:54
Nr XXXVII/278/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzostku i objęcie udziałów
wytworzono: 28 Grudnia 2017 | zmodyfikowano: 2018-01-02 14:39:48
Nr XXXVII/277/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 28 Grudnia 2017 | zmodyfikowano: 2018-01-03 10:25:54
Nr XXXVII/276/17 z dnia 28 grudnia 2017r. - Uchwała Budżetowa Gminy Brzostek
wytworzono: 28 Grudnia 2017 | zmodyfikowano: 2018-01-04 11:01:27
Nr XXXVII/275/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania własnego Powiatu
wytworzono: 28 Grudnia 2017 | zmodyfikowano: 2018-01-03 10:06:04
Nr XXXVII/274/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016r.
wytworzono: 28 Grudnia 2017 | zmodyfikowano: 2018-01-04 11:02:35
Nr XXXVI/273/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia Gminy Brzostek do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-24 14:04:48
Nr XXXVI/272/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy udzielanej spółkom wodnym
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2018-01-11 11:29:25
Nr XXXVI/271/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/147/16 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścic
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-24 13:55:19
Nr XXXVI/270/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-24 13:55:53
Nr XXXVI/269/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/137/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i za
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-24 13:41:39
Nr XXXVI/268/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/136/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-24 13:33:59
Nr XXXVI/267/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-28 13:55:21
Nr XXXVI/266/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzostek w 2018 roku
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-28 13:51:45
Nr XXXVI/265/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-28 13:48:56
Nr XXXVI/264/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/212/17 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania Powiatu
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-28 13:44:07
Nr XXXIV/227/17 z dnia 3 października 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostekno
wytworzono: 3 PaĹşdziernika 2017 | zmodyfikowano: 2017-10-05 11:30:41

« poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »