Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2017
A A A

Uchwały 2017:« poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »
Nr XXXVI/273/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia Gminy Brzostek do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-24 14:04:48
Nr XXXVI/272/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy udzielanej spółkom wodnym
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-24 13:59:48
Nr XXXVI/271/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/147/16 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścic
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-24 13:55:19
Nr XXXVI/270/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-24 13:55:53
Nr XXXVI/269/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/137/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i za
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-24 13:41:39
Nr XXXVI/268/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/136/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-24 13:33:59
Nr XXXVI/267/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-24 13:26:29
Nr XXXVI/266/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzostek w 2018 roku
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-24 13:22:46
Nr XXXVI/265/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmianyuchwały budżetowej na 2017 r. Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-24 13:20:01
Nr XXXVI/264/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/212/17 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania Powiatu
wytworzono: 24 Listopada 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-24 13:16:10
Nr XXXIV/227/17 z dnia 3 października 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostekno
wytworzono: 3 PaĹşdziernika 2017 | zmodyfikowano: 2017-10-05 11:30:41
Nr XXXV/262/17 z dnia 31 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Siedliskach - Bogusz w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Siedliskach - Bogusz i Gimnazjum w Siedliskach - Bogusz w ośmioletnią S
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-03 09:31:00
Nr XXXV/261/17 z dnia 31 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim w skład którego wchodzi sześciolenia Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Nawsiu Brzosteckim i Gimnazjum w Nawsiu Brzostecki
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-03 09:26:12
Nr XXXV/260/17 z dnia 31 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Januszkowicach i Gimnazjum w Januszkowicach w ośmioletn
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-03 09:22:39
Nr XXXV/259/17 z dnia 31 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Smarżowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smarżowej
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-03 09:21:11
Nr XXXV/258/17 z dnia 31 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księdza dr Józefa Jałowego w Przeczycy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza dr Józefa Jałowego w Przeczycy
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-03 09:19:35
Nr XXXV/257/17 z dnia 31 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kamienicy Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Grzegorza Piramowicza w Kamienicy Gó
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-03 09:14:52
Nr XXXV/256/17 z dnia 31 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Berka w Kamienicy Dolnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Berka w Kamienicy Dolnej
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-03 09:16:31
Nr XXXV/255/17 z dnia 31 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szescioletniej Szkoły Podstawowej w Gorzejowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gorzejowej
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-03 09:12:45
Nr XXXV/254/17 z dnia 31 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Skoły Podstawowej w Grudnej Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grudnej Górnej
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2017 | zmodyfikowano: 2017-11-03 09:11:06

« poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »