Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2009
A A A

Uchwały 2009:« poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Nr XXXVII/261/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Brzostek na 2010 rok
wytworzono: 8 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-08 10:53:05
Nr XXXVII/258/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok Nr XXVI/176/09 RM w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku
wytworzono: 8 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-08 10:30:56
Nr XXXVII/265/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2010 rok
wytworzono: 30 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-30 11:34:24
Nr XXXVII/264/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia dziannych stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
wytworzono: 30 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-30 11:26:57
Nr XXXVII/263/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej lokalizacji i ustalenia regulaminu targowiska w Brzostku
wytworzono: 30 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-30 11:21:25
Nr XXXVII/262/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli w Brzostku
wytworzono: 30 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-30 11:16:55
Nr XXXVII/260/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w latach 2010, 2011 i 2012, na zadania inwestycyjne pod nazwą:\
wytworzono: 30 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-31 09:24:52
Nr XXXVII/259/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu
wytworzono: 30 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-31 09:19:08
Nr XXXVI/257/09 z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progarmu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2010 rok
wytworzono: 26 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-26 15:11:42
Nr XXXVI/256/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
wytworzono: 26 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-26 15:14:51
Nr XXXVI/255/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.
wytworzono: 26 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-27 11:06:03
Nr XXXVI/254/09 z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
wytworzono: 26 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-27 11:01:25
Nr XXXVI/253/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
wytworzono: 26 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-27 10:53:03
Nr XXXVI/252/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki odpadów stałych i nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek na 2010 rok
wytworzono: 26 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-26 15:16:23
Nr XXXVI/251/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat
wytworzono: 26 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-26 15:26:18
Nr XXXVI/250/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w Gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
wytworzono: 26 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-27 10:29:21
Nr XXXVI/249/09 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w Gminie Brzostek
wytworzono: 26 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-27 10:24:41
Nr XXXVI/248/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
wytworzono: 26 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-27 10:04:46
Nr XXXVI/247/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2010 roku
wytworzono: 26 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-27 09:52:51
Nr XXXVI/246/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2009 roku
wytworzono: 26 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-27 09:50:15

« poprzednia 1 2 3 4 5  następna »