Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2015
A A A

Uchwały 2015:« poprzednia 1 2 3 4  następna »
Nr XIII/91/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2016 rok
wytworzono: 30 Grudnia 2015 | zmodyfikowano: 2016-01-04 09:06:55
Nr XIII/90/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Brzostkuyjęcia
wytworzono: 30 Grudnia 2015
Nr XIII/89/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 30 Grudnia 2015
Nr XIII/88/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyrażanie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzostek położonej w Nawsiu Brzosteckim z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
wytworzono: 30 Grudnia 2015 | zmodyfikowano: 2016-01-04 10:17:30
Nr XIII/87/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku
wytworzono: 30 Grudnia 2015 | zmodyfikowano: 2016-01-04 10:16:32
Nr XIII/86/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2016 rok
wytworzono: 30 Grudnia 2015 | zmodyfikowano: 2016-01-07 13:55:41
Nr XIII/85/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2016-2020
wytworzono: 30 Grudnia 2015 | zmodyfikowano: 2016-01-07 14:06:25
Nr XIII/84/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek
wytworzono: 30 Grudnia 2015
Nr XIII/83/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku
wytworzono: 30 Grudnia 2015
Nr XII/82/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/129/08 z dnia 08.05.2008r w sprawie przystąpienia Gminy Brzostek do tworzonego Stowarzyszenia - Lokalna Grupa działania pn. LIWOCZ
wytworzono: 18 Grudnia 2015 | zmodyfikowano: 2015-12-31 12:44:53
Nr XII/81/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Dolnej
wytworzono: 18 Grudnia 2015
Nr XII/80/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Przeczycy i Skurowej
wytworzono: 18 Grudnia 2015
Nr XII/79/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, okreslenia ninkasentów noraz wynagrodzenia za inkaso
wytworzono: 18 Grudnia 2015 | zmodyfikowano: 2015-12-21 12:16:43
Nr XII/78/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiazujacych na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 18 Grudnia 2015
Nr XII/77/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 RM z dnia 30 grudnia 2014r.
wytworzono: 18 Grudnia 2015
Nr XI/76/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2016 rok
wytworzono: 25 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-11-26 12:15:18
Nr XI/75/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2016 rok
wytworzono: 25 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-11-26 12:08:55
Nr XI/74/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Brzostek
wytworzono: 25 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-11-26 12:01:59
Nr XI/73/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/55/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomościw Brzostku
wytworzono: 25 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-11-26 11:57:34
Nr XI/72/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Brzostku
wytworzono: 25 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-11-26 11:53:40

« poprzednia 1 2 3 4  następna »