Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia 2017
A A A

Zarządzenia 2017:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »
Nr 57/17 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie dzierżawy działek 112/1 oraz 112/2 w Brzostku
wytworzono: 31 Maja 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-31 08:09:26
Nr 56/17 z dnia 30 maja 2017r. - zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok
wytworzono: 30 Maja 2017
Nr 55/17 z dnia 26 maj a2017 roku w sprawie zasad przyznania Nagród Burmistrza Brzostku dla uczniów szkół średnich z terenu Gminy Brzostek
wytworzono: 29 Maja 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-29 15:22:00
Nr 52/17 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych
wytworzono: 25 Maja 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-25 14:37:36
Nr 51/17 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenie przetargu na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek
wytworzono: 30 Maja 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-30 14:20:52
nr 50/17 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie dzierżawy działek 362 i 104 położonych w Smarżowej
wytworzono: 31 Maja 2017
Nr 49/17 z dnia 24 maj 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód
wytworzono: 24 Maja 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-24 14:37:42
Nr 48/17 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smarżowej
wytworzono: 22 Maja 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-22 15:58:41
Nr 47/17 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. dr Józefa Jałowego w Przeczycy
wytworzono: 22 Maja 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-22 15:57:47
Nr 46/17 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorzejowej
wytworzono: 22 Maja 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-22 15:56:53
Nr 45/17 z dnia 15 maja 2017r. - zmian w budżecie gminy na 2917 rok
wytworzono: 15 Maja 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-24 14:06:26
Nr 44/17 z dnia 15 maja 2017r. -udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. "Wisła 2017" skład Gminne
wytworzono: 15 Maja 2017
Nr 43/2017 z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat
wytworzono: 9 Maja 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-09 13:07:13
Nr 42/17 z dnia 08 maja 2017r. - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 24 Maja 2017
Nr 41/17 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Smarżowej
wytworzono: 4 Maja 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-04 14:44:25
Nr 40/17 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. dr Józefa Jałowego w Przeczycy
wytworzono: 4 Maja 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-04 14:43:54
Nr 39/17 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorzejowej
wytworzono: 4 Maja 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-04 14:42:22
Nr 38/17 z dnia 4 maja 2017r. -powołania w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w BrzostkuPrzeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
wytworzono: 4 Maja 2017
Nr 37/17 z dnia 4 maja 2017r. -odwołania ze składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
wytworzono: 4 Maja 2017
Nr 36/17 z dnia 04 maja 2017r. - wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
wytworzono: 4 Maja 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-24 14:12:55

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »