Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 91/11 z dnia 2 listopada 2011r.-przeznaczenia do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Bączałce

 

Z a r z ą d z e n i e  Nr 91/11
Burmistrza Brzostk
z dnia 02 listopada 2011 roku 

w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Bączałce

    Na podstawie art.35 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.35 ust.1 i 2 , w związku z art.34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata      z a r z ą d z a m 

§ 1.  Przeznaczyć do najmu w drodze  II  Publicznego Przetargu Ustnego Nieograniczonego lokal użytkowy położony w budynku Domu Ludowego w Bączałce  o powierzchni użytkowej 50 m 2,  za cenę wywoławczą netto 7,00 zł (słownie: siedem złotych)  za 1 metr kwadratowy  + 23 % VAT -u  miesięcznie.

Wadium dla lokalu ustalam na  100,00 zł. (słownie:  sto złotych)  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam insp. ds. rozwoju gospodarczego.  

        Powołuję komisję przetargową w składzie:

     -  Jan Król –Kierownik Referatu RGiMK

     -  Marzena Kolbusz – insp. referatu RGiMK

     - Halina Furman – insp. referatu RGiMK

     - Marta Czech – insp. referatu  RGiMK

    -  Barbara Zięba – insp. referatu RGiMK                         

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz