Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 95/11 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek

 

Zarządzenie Nr 95/11
Burmistrza Brzostku
z dnia 14 listopada 2011 roku 

w sprawie: przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)  Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje: 

§ 1.  

1.        Przyjmuje się projekt zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2012 - 2018 jak załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.        Projekt zmiany uchwały wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, przedkłada się Radzie Miejskiej w Brzostku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Brzostku. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

Pobierz wykaz przedsięwzięć:

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia

Nr 1 a część 1, część Nr 2

Nr 1 b część 1, część Nr 2

Nr 1 c część 1, część Nr 2

Nr 2 część 1, część Nr 2

Nr 3 część 1, część Nr 2

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
zal uch 95
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-23 14:28:39)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik Nr 1 do 95
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-24 09:17:05)
rozmiar pliku: NAN
zał 95 a -1
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-24 09:17:57)
rozmiar pliku: NAN
Zał 95-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-24 09:18:31)
rozmiar pliku: NAN
zał 95b-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-24 09:18:54)
rozmiar pliku: NAN
zał 95-b2
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-24 09:19:19)
rozmiar pliku: NAN
Zał 95 c1
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-24 09:20:17)
rozmiar pliku: NAN
Zał 95c-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-24 09:20:38)
rozmiar pliku: NAN
Zał 95d-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-24 09:21:24)
rozmiar pliku: NAN
zał 95d-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-24 09:21:53)
rozmiar pliku: NAN
Zał 95d3
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-24 09:22:28)
rozmiar pliku: NAN
zał.95d-4
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-24 09:22:50)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz